In juni vorig jaar gaf een vijfde van de kmo's aan dat de politieke situatie in ons land de tewerkstellingsintenties beïnvloedt. In december is dat aantal gestegen tot vier op de tien kmo's.

Zo is het de vraag of een nieuwe federale regering de doelgroepenvermindering voor een eerste werknemer - waarvoor geen patronale basisbijdragen dienen te worden betaald - zal verlengen of uitbreiden.

Desondanks blijven de aanwervingsplannen van de kmo's stabiel: gemiddeld wil één op de drie (36,4 procent) van de Belgische kmo's aanwerven in de eerste drie maanden van het jaar. Dat is in lijn met vorige kwartalen. 'De aanwervingsplannen zijn gelukkig stabiel, maar misschien waren die ambities positiever indien de politieke situatie anders was geweest', luidt het bij SD Worx.

In juni vorig jaar gaf een vijfde van de kmo's aan dat de politieke situatie in ons land de tewerkstellingsintenties beïnvloedt. In december is dat aantal gestegen tot vier op de tien kmo's. Zo is het de vraag of een nieuwe federale regering de doelgroepenvermindering voor een eerste werknemer - waarvoor geen patronale basisbijdragen dienen te worden betaald - zal verlengen of uitbreiden. Desondanks blijven de aanwervingsplannen van de kmo's stabiel: gemiddeld wil één op de drie (36,4 procent) van de Belgische kmo's aanwerven in de eerste drie maanden van het jaar. Dat is in lijn met vorige kwartalen. 'De aanwervingsplannen zijn gelukkig stabiel, maar misschien waren die ambities positiever indien de politieke situatie anders was geweest', luidt het bij SD Worx.