De voorbije dagen ontstond veel heisa over de adviezen van de verschillende beoordelingscommissies, die Vlaams minister van Cultuur Schauvliege adviseren over de subsidies die de komende jaren worden toegekend aan de culturele instellingen in Vlaanderen. Als de minister deze adviezen volgt dan vallen heel wat instellingen zonder geld, ook al kregen ze een positief advies. Anderen, zoals Jan Denolf van De Werf, hekelen dan weer het feit dat ze het met een pak minder middelen moeten doen.

Hoe dan ook vindt Jan Denolf, in een vorig leven adjunct-kabinetschef van voormalig cultuurminister Anciaux, dat de turbulentie van de jongste dagen niet mag worden aangegrepen om het Kunstendecreet ten grave te dragen. Dat decreet moest er voor zorgen dat de toekenning van subsidies in de cultuursector op een meer transparantie, professionele en geharmoniseerde manier gebeurt. De minister krijgt dat advies vanuit de sector (zoals nu dus net gebeurde), maar uiteindelijk neemt de Vlaamse regering de eindbeslissing. Minister Schauvliege stelde eerder dit jaar echter voor om aparte fondsen op te richten voor de kunstensector, naar analogie met het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Op die manier zou de subsidieregeling helemaal overgelaten worden aan de sector zelf.

Jan Denolf vindt dat een heel slecht idee: "Ik ben tegen verfondsing omdat de politieke verantwoordelijkheid dan helemaal uit het kunstenveld verdwijnt. Als je de draad doorknipt tussen de politieke besluitvorming en het kunstenveld, dan voelt de politiek zich ook niet meer betrokken. In Nederland, waar zulke fondsen bestaan, zien we tot wat dit kan leiden. Ze hebben de sector gewoonweg laten vallen. " Denolf voegt er aan toe dat het Vlaams audiovisueel Fonds dan wel schitterend werk levert, hij vreest dat dit een grote uitzondering is op de regel.

Patrick Allegaert meent dat we met ons cultuurbeleid kunnen uitpakken in het buitenland. "Als je ziet hoe ons kunstenlandschap zich heeft kunnen ontwikkelen, dan is dit dankzij het beleid dat jarenlang is gevoerd. " (VG)

Z-Talk Goossens vanaf zaterdag 11 uur op Kanaal Z

De voorbije dagen ontstond veel heisa over de adviezen van de verschillende beoordelingscommissies, die Vlaams minister van Cultuur Schauvliege adviseren over de subsidies die de komende jaren worden toegekend aan de culturele instellingen in Vlaanderen. Als de minister deze adviezen volgt dan vallen heel wat instellingen zonder geld, ook al kregen ze een positief advies. Anderen, zoals Jan Denolf van De Werf, hekelen dan weer het feit dat ze het met een pak minder middelen moeten doen. Hoe dan ook vindt Jan Denolf, in een vorig leven adjunct-kabinetschef van voormalig cultuurminister Anciaux, dat de turbulentie van de jongste dagen niet mag worden aangegrepen om het Kunstendecreet ten grave te dragen. Dat decreet moest er voor zorgen dat de toekenning van subsidies in de cultuursector op een meer transparantie, professionele en geharmoniseerde manier gebeurt. De minister krijgt dat advies vanuit de sector (zoals nu dus net gebeurde), maar uiteindelijk neemt de Vlaamse regering de eindbeslissing. Minister Schauvliege stelde eerder dit jaar echter voor om aparte fondsen op te richten voor de kunstensector, naar analogie met het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Op die manier zou de subsidieregeling helemaal overgelaten worden aan de sector zelf. Jan Denolf vindt dat een heel slecht idee: "Ik ben tegen verfondsing omdat de politieke verantwoordelijkheid dan helemaal uit het kunstenveld verdwijnt. Als je de draad doorknipt tussen de politieke besluitvorming en het kunstenveld, dan voelt de politiek zich ook niet meer betrokken. In Nederland, waar zulke fondsen bestaan, zien we tot wat dit kan leiden. Ze hebben de sector gewoonweg laten vallen. " Denolf voegt er aan toe dat het Vlaams audiovisueel Fonds dan wel schitterend werk levert, hij vreest dat dit een grote uitzondering is op de regel. Patrick Allegaert meent dat we met ons cultuurbeleid kunnen uitpakken in het buitenland. "Als je ziet hoe ons kunstenlandschap zich heeft kunnen ontwikkelen, dan is dit dankzij het beleid dat jarenlang is gevoerd. " (VG)