Het Planbureau ziet voor 2023 en 2024, de periode waarover de volgende onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord (IPA) normaal zullen gaan, telkens slechts ruimte voor 0,1 procent loonsverhoging.

'Wegens de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de snellere aanpassing van de lonen aan de inflatie in vergelijking met de lonen in het buitenland als gevolg van de automatische indexering in België zal er in de jaren 2023-2024 de facto nauwelijks ruimte zijn voor onderhandelde reële brutoloonstijgingen', zo klinkt dat in de publicatie van het Planbureau.

Vanaf 2025 zou er wel weer meer ruimte komen voor loonsverhogingen bovenop de index. Voor de periode 2025-2027 verwacht het Planbureau bijvoorbeeld een marge van gemiddeld 0,8 procent per jaar.

Ter herinnering: Het IPA 2021-2022 voorzag in een maximale loonstijging met 0,4 procent, los van de indexering.

Uitgerkend maandag houden de drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV een nationale vakbondsmanifestatie in Brussel voor meer koopkracht en tegen de volgens hen te strenge loonnormwet. Ze willen dat die wet wordt aangepast vooraleer de volgende IPA-onderhandelingen eind dit jaar starten.

Het Planbureau ziet voor 2023 en 2024, de periode waarover de volgende onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord (IPA) normaal zullen gaan, telkens slechts ruimte voor 0,1 procent loonsverhoging. 'Wegens de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de snellere aanpassing van de lonen aan de inflatie in vergelijking met de lonen in het buitenland als gevolg van de automatische indexering in België zal er in de jaren 2023-2024 de facto nauwelijks ruimte zijn voor onderhandelde reële brutoloonstijgingen', zo klinkt dat in de publicatie van het Planbureau. Vanaf 2025 zou er wel weer meer ruimte komen voor loonsverhogingen bovenop de index. Voor de periode 2025-2027 verwacht het Planbureau bijvoorbeeld een marge van gemiddeld 0,8 procent per jaar. Ter herinnering: Het IPA 2021-2022 voorzag in een maximale loonstijging met 0,4 procent, los van de indexering. Uitgerkend maandag houden de drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV een nationale vakbondsmanifestatie in Brussel voor meer koopkracht en tegen de volgens hen te strenge loonnormwet. Ze willen dat die wet wordt aangepast vooraleer de volgende IPA-onderhandelingen eind dit jaar starten.