In zijn nieuwe economische begroting mikt het Federaal Planbureau voor dit jaar op een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent en met 1,5 procent in 2016.

Vooral de particuliere consumptie levert dit jaar, met een groeiversnelling tot 1,5 procent, een belangrijke bijdrage tot de groei. In 2016 is de toename minder uitgesproken (0,9 procent).

Daarbij zou de consumptie van de particulieren in beide jaren sterker toenemen dan het beschikbaar inkomen (respectievelijk 1,2 en 0,5 procent dit en volgend jaar). Dat is te danken aan het stijgend vertrouwen van de consument, dat erg gevoelig is voor de situatie op de arbeidsmarkt.

Het Planbureau verwacht voorts voor dit jaar een stagnatie van de investeringen van de gezinnen in woningbouw, maar - geholpen door nog steeds gunstige financieringsvoorwaarden - een toename van 1,3 procent in 2016.

Ook de bedrijfsinvesteringen blijven een belangrijke groeimotor, met een verwachte groei dit en volgend jaar met 3,3 procent. De volumegroei van de overheidsconsumptie zou dit en volgend jaar stijgen met 0,5 en 0,8 procent.

Voor 2014 noteerde het Planbureau een netto toename van 17.700 banen.

"De jobcreatie wordt sinds 2014 veel minder ondersteund door de expansie van de dienstenchequewerkgelegenheid dan tijdens voorgaande jaren. Bovendien zou de werkgelegenheid bij de overheid afnemen," luidt het.

Het Planbureau verwacht voor dit en komend jaar in totaal 60.000 bijkomende jobs, als gevolg van de geringe toename van de uurloonkosten. Het aantal werklozen zou over die periode met 22.000 personen dalen. De werkloosheidsgraad zou afnemen van 8,5 procent vorig jaar naar 8,3 procent volgend jaar.

Ons land zou dit en volgend jaar niet langer af te rekenene hebben met negatieve inflatie. Voor dit jaar verwacht het Planbureau een inflatie van +0,4 procent. Voor 2016 wordt dat 1,4 procent.

De spilindex zou niet overschreden worden voor 2017.(Belga/BO)

In zijn nieuwe economische begroting mikt het Federaal Planbureau voor dit jaar op een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent en met 1,5 procent in 2016. Vooral de particuliere consumptie levert dit jaar, met een groeiversnelling tot 1,5 procent, een belangrijke bijdrage tot de groei. In 2016 is de toename minder uitgesproken (0,9 procent).Daarbij zou de consumptie van de particulieren in beide jaren sterker toenemen dan het beschikbaar inkomen (respectievelijk 1,2 en 0,5 procent dit en volgend jaar). Dat is te danken aan het stijgend vertrouwen van de consument, dat erg gevoelig is voor de situatie op de arbeidsmarkt. Het Planbureau verwacht voorts voor dit jaar een stagnatie van de investeringen van de gezinnen in woningbouw, maar - geholpen door nog steeds gunstige financieringsvoorwaarden - een toename van 1,3 procent in 2016. Ook de bedrijfsinvesteringen blijven een belangrijke groeimotor, met een verwachte groei dit en volgend jaar met 3,3 procent. De volumegroei van de overheidsconsumptie zou dit en volgend jaar stijgen met 0,5 en 0,8 procent. Voor 2014 noteerde het Planbureau een netto toename van 17.700 banen. "De jobcreatie wordt sinds 2014 veel minder ondersteund door de expansie van de dienstenchequewerkgelegenheid dan tijdens voorgaande jaren. Bovendien zou de werkgelegenheid bij de overheid afnemen," luidt het.Het Planbureau verwacht voor dit en komend jaar in totaal 60.000 bijkomende jobs, als gevolg van de geringe toename van de uurloonkosten. Het aantal werklozen zou over die periode met 22.000 personen dalen. De werkloosheidsgraad zou afnemen van 8,5 procent vorig jaar naar 8,3 procent volgend jaar.Ons land zou dit en volgend jaar niet langer af te rekenene hebben met negatieve inflatie. Voor dit jaar verwacht het Planbureau een inflatie van +0,4 procent. Voor 2016 wordt dat 1,4 procent.De spilindex zou niet overschreden worden voor 2017.(Belga/BO)