"Een slecht eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden jaagt vooral de industrie op kosten", waarschuwt Pieter Timmermans, de topman van het VBO. Dat statuut moet er begin juli komen.

8 juli is de deadline voor het BHV van het sociaal overleg: het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten de statuten tegen die datum geharmoniseerd zijn. Een aartsmoeilijk dossier. De opzegtermijnen en -vergoedingen voor bedienden in België behoren tot de hoogste van Europa, die voor arbeiders tot de laagste.

De vakbonden willen een optrekking van de ontslagvergoedingen en opzegtermijnen voor arbeiders naar die van bedienden. De werkgevers denken eerder aan een omgekeerde beweging. Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), laat niet in zijn kaarten kijken.

"Het is de niet de bedoeling dat de gesprekken mislukken omdat de onderhandelende partijen om de haverklap met voorstellen naar buiten komen. Ik denk dat de werkgevers, de vakbonden en de regering zo snel mogelijk samen moeten onderhandelen. We mogen geen tijd meer verliezen door rondjes te draaien. Alle scenario's zijn al eens onderzocht. We moeten nu een tijd in vertrouwen kunnen praten en overgaan tot concrete daden."

Werkgevers zijn bang dat het eenheidsstatuut meer kost, bijvoorbeeld als de opzegvergoedingen voor arbeiders opgetrokken worden. De bouwsector spreekt van een loonmassa die 6 tot 8 procent hoger ligt. Hr-specialist Acerta spreekt van 3 procent extra jaarloonkosten in de industrie.

Pieter Timmermans: "Wij zeggen dat al maanden aan de regering. Als we de verkeerde keuzes maken en tot een slecht eenheidsstatuut komen, volgt een zware factuur voor een groot deel van onze bedrijven. Dat jaagt vooral de industrie gigantisch op kosten. Dat is geen dreigement of chantage, maar gebaseerd op feiten. Je kunt de situatie in een bedrijf niet extrapoleren naar de hele economie, maar federaties die veel arbeiders tellen zijn zeer ongerust. De Belgische industrie riskeert uit de bocht te gaan. Bovenop de loonkostenhandicap komt dan nog een 'arbeidsrechtelijke' handicap. Dat is er een te veel. Een slecht eenheidsstatuut zet de groei en werkgelegenheid onder druk. En dus ook de koopkracht."

U was gematigd positief over de regeringsbeslissing dat bedrijven de komende twee jaar alleen de automatische indexering mogen toekennen, zonder reële loonstijgingen. Is dat voldoende om de concurrentiehandicap tegen 2018 weg te werken?

Pieter Timmermans: "De regering heeft op alle onderdelen van de concurrentiepositie beslissingen genomen. Er is de loonvorming waarbij alleen de automatische index wordt toegekend. Uit het indexsysteem wordt een aantal anomalieën gehaald. Er worden 400 miljoen euro aan lastenverlagingen toegekend, Dehaene heeft er ooit bijna 500 miljoen toegekend."

"De regering heeft ook een traject opgesteld om de loonkostenhandicap tegen 2018 weg te werken. Dat is een begin van een oplossing voor onze concurrentiepositie, maar het probleem is daarmee nog niet van de baan. Met de economische situatie denk ik dat we nog meer moeten doen."

"Een slecht eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden jaagt vooral de industrie op kosten", waarschuwt Pieter Timmermans, de topman van het VBO. Dat statuut moet er begin juli komen.8 juli is de deadline voor het BHV van het sociaal overleg: het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten de statuten tegen die datum geharmoniseerd zijn. Een aartsmoeilijk dossier. De opzegtermijnen en -vergoedingen voor bedienden in België behoren tot de hoogste van Europa, die voor arbeiders tot de laagste. De vakbonden willen een optrekking van de ontslagvergoedingen en opzegtermijnen voor arbeiders naar die van bedienden. De werkgevers denken eerder aan een omgekeerde beweging. Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), laat niet in zijn kaarten kijken."Het is de niet de bedoeling dat de gesprekken mislukken omdat de onderhandelende partijen om de haverklap met voorstellen naar buiten komen. Ik denk dat de werkgevers, de vakbonden en de regering zo snel mogelijk samen moeten onderhandelen. We mogen geen tijd meer verliezen door rondjes te draaien. Alle scenario's zijn al eens onderzocht. We moeten nu een tijd in vertrouwen kunnen praten en overgaan tot concrete daden." Werkgevers zijn bang dat het eenheidsstatuut meer kost, bijvoorbeeld als de opzegvergoedingen voor arbeiders opgetrokken worden. De bouwsector spreekt van een loonmassa die 6 tot 8 procent hoger ligt. Hr-specialist Acerta spreekt van 3 procent extra jaarloonkosten in de industrie.Pieter Timmermans: "Wij zeggen dat al maanden aan de regering. Als we de verkeerde keuzes maken en tot een slecht eenheidsstatuut komen, volgt een zware factuur voor een groot deel van onze bedrijven. Dat jaagt vooral de industrie gigantisch op kosten. Dat is geen dreigement of chantage, maar gebaseerd op feiten. Je kunt de situatie in een bedrijf niet extrapoleren naar de hele economie, maar federaties die veel arbeiders tellen zijn zeer ongerust. De Belgische industrie riskeert uit de bocht te gaan. Bovenop de loonkostenhandicap komt dan nog een 'arbeidsrechtelijke' handicap. Dat is er een te veel. Een slecht eenheidsstatuut zet de groei en werkgelegenheid onder druk. En dus ook de koopkracht." U was gematigd positief over de regeringsbeslissing dat bedrijven de komende twee jaar alleen de automatische indexering mogen toekennen, zonder reële loonstijgingen. Is dat voldoende om de concurrentiehandicap tegen 2018 weg te werken?Pieter Timmermans: "De regering heeft op alle onderdelen van de concurrentiepositie beslissingen genomen. Er is de loonvorming waarbij alleen de automatische index wordt toegekend. Uit het indexsysteem wordt een aantal anomalieën gehaald. Er worden 400 miljoen euro aan lastenverlagingen toegekend, Dehaene heeft er ooit bijna 500 miljoen toegekend." "De regering heeft ook een traject opgesteld om de loonkostenhandicap tegen 2018 weg te werken. Dat is een begin van een oplossing voor onze concurrentiepositie, maar het probleem is daarmee nog niet van de baan. Met de economische situatie denk ik dat we nog meer moeten doen."