De economische vooruitzichten 2014-2019 die het Planbureau woensdag publiceerde,'tonen eens te meer aan dat de Belgische economie koorts heeft', luidt de reactie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

"De socio-economische problemen waarmee we vandaag kampen, zullen niet vanzelf verdwijnen", zegt Pieter Timmermans, de CEO van het VBO. "Daarvoor hebben we daadkrachtige regeringen nodig op alle niveaus."

De werkgeversorganisatie herhaalt haar pleidooi voor '3P's', een ConcurrentiePact, een EnergiePact en EfficiëntiePact. Het VBO leert uit het rapport van het Planbureau dat de potentiële groei met 1,2 procent veel te laag ligt, en dat de jobcreatie in de marktsector ondermaats blijft.

"Bij ongewijzigd beleid zullen we ook marktaandelen op de internationale exportmarkten blijven verliezen en zal de begroting een structureel tekort blijven boeken van 2,1 à 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl we, volgens onze Europese engagementen, naar een surplus van 0,75 procent van het bbp moeten evolueren", luidt het voorts. (Belga/BO)

De economische vooruitzichten 2014-2019 die het Planbureau woensdag publiceerde,'tonen eens te meer aan dat de Belgische economie koorts heeft', luidt de reactie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "De socio-economische problemen waarmee we vandaag kampen, zullen niet vanzelf verdwijnen", zegt Pieter Timmermans, de CEO van het VBO. "Daarvoor hebben we daadkrachtige regeringen nodig op alle niveaus." De werkgeversorganisatie herhaalt haar pleidooi voor '3P's', een ConcurrentiePact, een EnergiePact en EfficiëntiePact. Het VBO leert uit het rapport van het Planbureau dat de potentiële groei met 1,2 procent veel te laag ligt, en dat de jobcreatie in de marktsector ondermaats blijft. "Bij ongewijzigd beleid zullen we ook marktaandelen op de internationale exportmarkten blijven verliezen en zal de begroting een structureel tekort blijven boeken van 2,1 à 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl we, volgens onze Europese engagementen, naar een surplus van 0,75 procent van het bbp moeten evolueren", luidt het voorts. (Belga/BO)