Wunsch zegt dat in een interview met Trends over de strijd tegen de inflatie.

'Fossiele brandstoffen zullen op het einde van de rit, in 2050, veel duurder zijn en het verbruik zal veel lager liggen. We kunnen dat einddoel op twee manieren bereiken. Idealiter doen we dat door de vraag naar fossiele brandstoffen te beperken via hogere belastingen, zoals via een koolstoftaks of hogere accijnzen. Op die manier blijft de opbrengst van die belastingen in de eigen economie.

'Een tweede mogelijkheid is het verbruik af te bouwen door het aanbod van fossiele brandstoffen te beperken, maar dat leidt tot een forse stijging van de prijs en dat geld vloeit naar de buitenlandse leveranciers zoals Rusland. Dat impliceert een stevige verarming zoals we die ook dit jaar meemaken.'

Het klimaat wordt niet gered door te fulmineren tegen de fossiele industrie en de banken die die industrie nog financieren.

'Ik verkies daarom de eerste oplossing en pleit voor een CO2-prijs die gestaag stijgt. Je moet aan de economie ook de tijd geven zich aan te passen. Brutaal stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen is gevaarlijk en dom, want dan zullen we aanhoudend geconfronteerd worden met een energieschok zoals we die vandaag beleven. De olie-industrie aarzelt om te investeren in de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen. Dat is gevaarlijk.

'Zelfs als we onze klimaatverbintenissen nakomen, hebben we de komende jaren een aanzienlijke verhoging van die investeringen nodig. Doen we dat niet, dan dreigen de gasprijzen te stijgen tot 500 euro per megawattuur en de olieprijzen tot 300 dollar per vat.

'Je lost het klimaatprobleem niet op door een economische en financiële crisis te organiseren. De groene militanten hebben terecht de klimaatuitdagingen op tafel gelegd. Maar het klimaat wordt niet gered door te fulmineren tegen de fossiele industrie en de banken die die industrie nog financieren.

'Het zou heel schizofreen zijn als we de financiering van fossiele brandstoffen helemaal stoppen, op een ogenblik dat we de wereld rondgaan om gascontracten te kopen voor twintig jaar.'

Lees het integrale interview met Pierre Wunsch

'Ik verhoog de rente liever wat te veel dan te weinig'

Wunsch zegt dat in een interview met Trends over de strijd tegen de inflatie.'Fossiele brandstoffen zullen op het einde van de rit, in 2050, veel duurder zijn en het verbruik zal veel lager liggen. We kunnen dat einddoel op twee manieren bereiken. Idealiter doen we dat door de vraag naar fossiele brandstoffen te beperken via hogere belastingen, zoals via een koolstoftaks of hogere accijnzen. Op die manier blijft de opbrengst van die belastingen in de eigen economie. 'Een tweede mogelijkheid is het verbruik af te bouwen door het aanbod van fossiele brandstoffen te beperken, maar dat leidt tot een forse stijging van de prijs en dat geld vloeit naar de buitenlandse leveranciers zoals Rusland. Dat impliceert een stevige verarming zoals we die ook dit jaar meemaken.''Ik verkies daarom de eerste oplossing en pleit voor een CO2-prijs die gestaag stijgt. Je moet aan de economie ook de tijd geven zich aan te passen. Brutaal stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen is gevaarlijk en dom, want dan zullen we aanhoudend geconfronteerd worden met een energieschok zoals we die vandaag beleven. De olie-industrie aarzelt om te investeren in de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen. Dat is gevaarlijk. 'Zelfs als we onze klimaatverbintenissen nakomen, hebben we de komende jaren een aanzienlijke verhoging van die investeringen nodig. Doen we dat niet, dan dreigen de gasprijzen te stijgen tot 500 euro per megawattuur en de olieprijzen tot 300 dollar per vat. 'Je lost het klimaatprobleem niet op door een economische en financiële crisis te organiseren. De groene militanten hebben terecht de klimaatuitdagingen op tafel gelegd. Maar het klimaat wordt niet gered door te fulmineren tegen de fossiele industrie en de banken die die industrie nog financieren. 'Het zou heel schizofreen zijn als we de financiering van fossiele brandstoffen helemaal stoppen, op een ogenblik dat we de wereld rondgaan om gascontracten te kopen voor twintig jaar.'