Waarom bent u gekant tegen het voorstel voor een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) van minister Marghem?

PETER CLAES. "Voor de duidelijkheid: dit voorstel is nog geen CRM. Dit is een aanpassing van de wet die toelaat een CRM op te zetten, maar er is nog geen plan van aanpak. Er moeten nog veel stappen worden gezet. Er is een advies van de Raad van State nodig, en ook Europa moet het goedkeuren. Dat is niet vanzelfsprekend. Het Europees Hof heeft onlangs het Britse CRM geschrapt, omdat de regering de noodzaak niet genoeg had aangetoond en geen eerlijke kans had gegeven aan vraagsturing. Dat kan ook in België gebeuren."
...