"Volgens het rapport is de heropleving in het bijzonder te danken aan maatregelen zoals de loonmatiging, de verlaagde loonkosten, en de taxshift", luidt de reactie van Peeters, die ons land vertegenwoordigt op de ministeriële conferentie van de OESO in Parijs.

Wereldeconomie zit vast

Omdat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling erop wijst dat de wereldeconomie vastzit in een scenario van lage groei, met te weinig investeringen en tegenvallende handelscijfers, moet ons land volgens Peeters alle zeilen bijzetten "om naast een verantwoord budgettair beleid ook de nodige structurele sociaaleconomische hervormingen in stelling te brengen".

"Dát is waar deze regering werk van maakt. Dit zal onze sociale zekerheid op termijn betaalbaar houden, dat zal jobs behouden en jobs helpen creëren, en zal België aantrekkelijk maken voor investeerders en bedrijven."

Peeters verklaart dat de regering wil blijven inzetten op "maatregelen die de economische activiteit op een duurzame, inclusieve manier stimuleren". "Een structureel gezonde begroting realiseren, met eerlijk verdeelde inspanningen, is daarbij één van de cruciale elementen."

Integratie migranten

De denktank vindt overigens dat het aanjagen van groei te veel is overgelaten aan centrale banken. Die hebben doorgaans hun belangrijkste rentetarieven verlaagd tot onder nul en pompen al geruime tijd kolossale bedragen in de economie. Volgens de Oeso leveren die stappen echter steeds minder op en dreigen sterkere schommelingen op de financiële markten.

"Monetair beleid is het voornaamste gereedschap geweest maar is te lang als enige middel ingezet", zei Oeso-hoofdeconoom Catherine Mann. "Maatregelen van centrale banken alleen zijn niet genoeg. Er zijn begrotingsmaatregelen en structurele hervormingen nodig om groei te realiseren."

Voorts haalt OESO het migratiebeleid van België aan in het rapport. De denktank maant ons land aan migranten beter te integreren. "Er is meer nodig om gelijke kansen te verzekeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt", klinkt het in het rapport. Dat geldt dan vooral voor migranten en laagopgeleiden. De Oeso wil dat kansarme leerlingen minder geconcentreerd zitten en pleit voor een groter opleidingsaanbod en diversiteitsplannen in bedrijven. (Belga/NS)

"Volgens het rapport is de heropleving in het bijzonder te danken aan maatregelen zoals de loonmatiging, de verlaagde loonkosten, en de taxshift", luidt de reactie van Peeters, die ons land vertegenwoordigt op de ministeriële conferentie van de OESO in Parijs. Omdat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling erop wijst dat de wereldeconomie vastzit in een scenario van lage groei, met te weinig investeringen en tegenvallende handelscijfers, moet ons land volgens Peeters alle zeilen bijzetten "om naast een verantwoord budgettair beleid ook de nodige structurele sociaaleconomische hervormingen in stelling te brengen". "Dát is waar deze regering werk van maakt. Dit zal onze sociale zekerheid op termijn betaalbaar houden, dat zal jobs behouden en jobs helpen creëren, en zal België aantrekkelijk maken voor investeerders en bedrijven." Peeters verklaart dat de regering wil blijven inzetten op "maatregelen die de economische activiteit op een duurzame, inclusieve manier stimuleren". "Een structureel gezonde begroting realiseren, met eerlijk verdeelde inspanningen, is daarbij één van de cruciale elementen." De denktank vindt overigens dat het aanjagen van groei te veel is overgelaten aan centrale banken. Die hebben doorgaans hun belangrijkste rentetarieven verlaagd tot onder nul en pompen al geruime tijd kolossale bedragen in de economie. Volgens de Oeso leveren die stappen echter steeds minder op en dreigen sterkere schommelingen op de financiële markten. "Monetair beleid is het voornaamste gereedschap geweest maar is te lang als enige middel ingezet", zei Oeso-hoofdeconoom Catherine Mann. "Maatregelen van centrale banken alleen zijn niet genoeg. Er zijn begrotingsmaatregelen en structurele hervormingen nodig om groei te realiseren." Voorts haalt OESO het migratiebeleid van België aan in het rapport. De denktank maant ons land aan migranten beter te integreren. "Er is meer nodig om gelijke kansen te verzekeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt", klinkt het in het rapport. Dat geldt dan vooral voor migranten en laagopgeleiden. De Oeso wil dat kansarme leerlingen minder geconcentreerd zitten en pleit voor een groter opleidingsaanbod en diversiteitsplannen in bedrijven. (Belga/NS)