De professor publiek recht is verontwaardigd over de politieke gang van zaken en wijst de Franstaligen met de vinger. "Er komt een ogenblik dat toegeven aan de Franstaligen niet meer houdbaar zal zijn. Al doen sommigen hun uiterste best om het opnieuw zover te krijgen. Tot en met het gebruiken van het schrikbeeld van 'ontketende financiële markten'. Trouwens, kunnen de Franstaligen niet dringend een nieuw België helpen uitbouwen om de markten gerust te stellen?"

Voor Van Orshoven kan het niet anders dat België vroeg of laat grondig wordt hervormd omdat het niet meer werkt. Veranderen betekent voor hem niet meteen splitsing van het land. Maar hij is bereid ver te gaan om onze Franstalige landgenoten tot meer toegevingen te dwingen.

"Performantie, de juiste schaal, subsidiariteit, bevoegdheden die naadloos aansluiten bij uiteenlopende voorkeuren tussen Vlamingen en Franstaligen, dat moet het streven zijn," benadrukt de academicus. Voor hem gebeurt dat in het beste geval een beetje. "Het is als in dat grapje over de Engelsen die overwegen rechts in plaats van links te rijden en het eerst proberen met de vrachtwagens alleen. Absurd."

Geen halve autonomie "Halve autonomie is geen autonomie. Overigens, wat is dat voor onzin om te doen geloven dat het laten uitbetalen van de kinderbijslagen door de deelstaten een grote stap is naar meer autonomie. Dat is nog erger dan belspelletjes. Het geeft de mensen de illusie van een grote staatshervorming. Wat kan het mij schelen wie de kinderbijslagen uitbetaalt. Het principe en de omvang van de uitkering, de samenhang met de rest van het gezins- en zelfs onderwijsbeleid, daar gaat het om", foetert de professor.

"De omstandigheden veranderden en dus moeten de structuren dat ook doen. De vorige staatshervormingen waren klein bier in vergelijking met wat zich nu opdringt. De beruchte resoluties van het Vlaams Parlement aan het einde van de jaren negentig zijn gedateerd, al was het maar omdat België toen nog werkte. We staan al veel verder in de geesten."

Zaken op de spits drijven "Ik wil geen splitsing van het land, maar als de Franstaligen dwars blijven liggen en hun vetorecht steeds misbruiken, durf ik denken aan eenzijdige technieken om de zaken op de spits te drijven. Bijvoorbeeld stromannen sturen naar de federale regering en die onder feitelijke curatele zetten van de Vlaamse regering. Natuurlijk vereist dat een consensus van de Vlaamse politici om aan de Franstaligen diets te maken dat het noorden de federatie verlaat als het zo voortgaat. Dat is een revolutie en die hoeft niet altijd met geweld gepaard te gaan. En misschien komen de Franstaligen tot inkeer als de Vlamingen geloofwaardig dreigen eruit te stappen."

Boudewijn Vanpeteghem/ Hans Brockmans

Lees het volledige interview met Paul Van Orshoven in Trends van 27 januari. Hij heeft het ook over de positie van de koning en het defederaliseren van justitie.

De professor publiek recht is verontwaardigd over de politieke gang van zaken en wijst de Franstaligen met de vinger. "Er komt een ogenblik dat toegeven aan de Franstaligen niet meer houdbaar zal zijn. Al doen sommigen hun uiterste best om het opnieuw zover te krijgen. Tot en met het gebruiken van het schrikbeeld van 'ontketende financiële markten'. Trouwens, kunnen de Franstaligen niet dringend een nieuw België helpen uitbouwen om de markten gerust te stellen?" Voor Van Orshoven kan het niet anders dat België vroeg of laat grondig wordt hervormd omdat het niet meer werkt. Veranderen betekent voor hem niet meteen splitsing van het land. Maar hij is bereid ver te gaan om onze Franstalige landgenoten tot meer toegevingen te dwingen. "Performantie, de juiste schaal, subsidiariteit, bevoegdheden die naadloos aansluiten bij uiteenlopende voorkeuren tussen Vlamingen en Franstaligen, dat moet het streven zijn," benadrukt de academicus. Voor hem gebeurt dat in het beste geval een beetje. "Het is als in dat grapje over de Engelsen die overwegen rechts in plaats van links te rijden en het eerst proberen met de vrachtwagens alleen. Absurd." Geen halve autonomie "Halve autonomie is geen autonomie. Overigens, wat is dat voor onzin om te doen geloven dat het laten uitbetalen van de kinderbijslagen door de deelstaten een grote stap is naar meer autonomie. Dat is nog erger dan belspelletjes. Het geeft de mensen de illusie van een grote staatshervorming. Wat kan het mij schelen wie de kinderbijslagen uitbetaalt. Het principe en de omvang van de uitkering, de samenhang met de rest van het gezins- en zelfs onderwijsbeleid, daar gaat het om", foetert de professor. "De omstandigheden veranderden en dus moeten de structuren dat ook doen. De vorige staatshervormingen waren klein bier in vergelijking met wat zich nu opdringt. De beruchte resoluties van het Vlaams Parlement aan het einde van de jaren negentig zijn gedateerd, al was het maar omdat België toen nog werkte. We staan al veel verder in de geesten." Zaken op de spits drijven "Ik wil geen splitsing van het land, maar als de Franstaligen dwars blijven liggen en hun vetorecht steeds misbruiken, durf ik denken aan eenzijdige technieken om de zaken op de spits te drijven. Bijvoorbeeld stromannen sturen naar de federale regering en die onder feitelijke curatele zetten van de Vlaamse regering. Natuurlijk vereist dat een consensus van de Vlaamse politici om aan de Franstaligen diets te maken dat het noorden de federatie verlaat als het zo voortgaat. Dat is een revolutie en die hoeft niet altijd met geweld gepaard te gaan. En misschien komen de Franstaligen tot inkeer als de Vlamingen geloofwaardig dreigen eruit te stappen." Boudewijn Vanpeteghem/ Hans Brockmans Lees het volledige interview met Paul Van Orshoven in Trends van 27 januari. Hij heeft het ook over de positie van de koning en het defederaliseren van justitie.