De federale regering liet eerder weten de ambitie te laten varen om deze legislatuur opnieuw een begrotingsevenwicht te halen. De regering van Charles Michel wil weliswaar saneren, maar niet ten koste van de economische groei. Toch bleek vorig jaar dat de begroting het derde kwartaal bijna met een evenwicht heeft afgesloten.

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank wijst voor die tendens naar een stijging van de ontvangsten en een daling van de uitgaven. 'De uitgaven liepen duidelijk forser terug dan dat de ontvangsten stegen, wat voornamelijk te maken had met de rentelasten en de overige uitgaven. Die ontwikkelingen leidden in het beschouwde (derde) kwartaal tot een flink herstel van het financieringssaldo van de overheid', schrijft de instelling.

In het voorafgaande kwartaal was nog sprake van een tekort van 0,8 procent van het bbp. Tijdens het eerste kwartaal was dat een tekort van 0,6 procent. Dat maakt dat het tekort tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar op 0,5 procent van het bbp uitkwam. Ter herinnering: in 2015 en 2016 sloot de begroting af met een tekort van 2,5 procent. De Nationale Bank voorspelde halfweg december dat het tekort zou dalen naar 1,2 procent in 2017. Zes maanden geleden voorspelde de Nationale Bank nog een deficit van 2 procent.

De federale regering liet eerder weten de ambitie te laten varen om deze legislatuur opnieuw een begrotingsevenwicht te halen. De regering van Charles Michel wil weliswaar saneren, maar niet ten koste van de economische groei. Toch bleek vorig jaar dat de begroting het derde kwartaal bijna met een evenwicht heeft afgesloten. Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank wijst voor die tendens naar een stijging van de ontvangsten en een daling van de uitgaven. 'De uitgaven liepen duidelijk forser terug dan dat de ontvangsten stegen, wat voornamelijk te maken had met de rentelasten en de overige uitgaven. Die ontwikkelingen leidden in het beschouwde (derde) kwartaal tot een flink herstel van het financieringssaldo van de overheid', schrijft de instelling.In het voorafgaande kwartaal was nog sprake van een tekort van 0,8 procent van het bbp. Tijdens het eerste kwartaal was dat een tekort van 0,6 procent. Dat maakt dat het tekort tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar op 0,5 procent van het bbp uitkwam. Ter herinnering: in 2015 en 2016 sloot de begroting af met een tekort van 2,5 procent. De Nationale Bank voorspelde halfweg december dat het tekort zou dalen naar 1,2 procent in 2017. Zes maanden geleden voorspelde de Nationale Bank nog een deficit van 2 procent.