De prognoses kwamen er op verzoek van de Kamercommissie Sociale Zaken, die verschillende instanties, waaronder het Planbureau en de Nationale Bank, gevraagd had om van de verscheidene maatregelen uit het regeerakkoord het effect op jobcreatie te berekenen.

Nationale Bank

De Nationale Bank nam de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde aftrek van beroepskosten en de verhoogde werkbonus voor de lage lonen in beschouwing. Die zorgen voor 59.000 extra jobs bovenop de nieuwe banen bij ongewijzigd beleid.

Planbureau

Het Planbureau komt aan een veel lager jobresultaat, maar hield ook rekening met het jobverlies door (bepaalde) besparingsmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten en met andere fiscale maatregelen. Die zorgen, besparingen en fiscale maatregelen samen, voor 29.000 jobs binnen en buiten de overheid minder, zegt het Planbureau. De indexsprong zou volgens het Planbureau 28.500 banen opleveren (tegenover 33.500 volgens de Nationale Bank).

Het aanzienlijk verschil tussen de cijfers van het Nationale Bank en het Planbureau bedraagt 42.700 banen.

Oppositie en meerderheid in de clinch

De berekeningen die woensdag werden bekendgemaakt, brachten een fel debat tussen oppositie en meerderheid teweeg. De oppositie wees erop dat het Planbureau de door regering en meerderheid aangehaalde 60.000 jobs van de Nationale Bank relativeerde.

"Deze studie geeft een vollediger beeld, want ook de voor de werkgelegenheid negatieve maatregelen zijn in rekening gebracht", zei Kristof Calvo.

Stefaan Vercamer (CD&V) benadrukte dat het rapport van het Planbureau onafgewerkt is en geen rekening houdt met alle maatregelen die de regering genomen heeft en zal nemen. Hij werd bijgetreden door Zuhal Demir (N-VA). "U doet aan cherrypicking", verweet ze de oppositie.

'Planbureau zit op het tandvlees'

De discussie werd heviger toen Jan Verschooten van het Planbureau opmerkte dat ook zijn dienst op het tandvlees zit, sinds ze het met tien procent minder dotatie (of 900.000 euro) moet doen, waardoor tien mensen niet aangeworven kunnen worden en vertrekkend personeel niet vervangen kan worden. Egbert Lachaert (Open Vld) vond die opmerking ongepast en stelde de objectiviteit van het Planbureau in vraag.

(Belga/BO)

De prognoses kwamen er op verzoek van de Kamercommissie Sociale Zaken, die verschillende instanties, waaronder het Planbureau en de Nationale Bank, gevraagd had om van de verscheidene maatregelen uit het regeerakkoord het effect op jobcreatie te berekenen. De Nationale Bank nam de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde aftrek van beroepskosten en de verhoogde werkbonus voor de lage lonen in beschouwing. Die zorgen voor 59.000 extra jobs bovenop de nieuwe banen bij ongewijzigd beleid. Het Planbureau komt aan een veel lager jobresultaat, maar hield ook rekening met het jobverlies door (bepaalde) besparingsmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten en met andere fiscale maatregelen. Die zorgen, besparingen en fiscale maatregelen samen, voor 29.000 jobs binnen en buiten de overheid minder, zegt het Planbureau. De indexsprong zou volgens het Planbureau 28.500 banen opleveren (tegenover 33.500 volgens de Nationale Bank).Het aanzienlijk verschil tussen de cijfers van het Nationale Bank en het Planbureau bedraagt 42.700 banen.De berekeningen die woensdag werden bekendgemaakt, brachten een fel debat tussen oppositie en meerderheid teweeg. De oppositie wees erop dat het Planbureau de door regering en meerderheid aangehaalde 60.000 jobs van de Nationale Bank relativeerde. "Deze studie geeft een vollediger beeld, want ook de voor de werkgelegenheid negatieve maatregelen zijn in rekening gebracht", zei Kristof Calvo. Stefaan Vercamer (CD&V) benadrukte dat het rapport van het Planbureau onafgewerkt is en geen rekening houdt met alle maatregelen die de regering genomen heeft en zal nemen. Hij werd bijgetreden door Zuhal Demir (N-VA). "U doet aan cherrypicking", verweet ze de oppositie. De discussie werd heviger toen Jan Verschooten van het Planbureau opmerkte dat ook zijn dienst op het tandvlees zit, sinds ze het met tien procent minder dotatie (of 900.000 euro) moet doen, waardoor tien mensen niet aangeworven kunnen worden en vertrekkend personeel niet vervangen kan worden. Egbert Lachaert (Open Vld) vond die opmerking ongepast en stelde de objectiviteit van het Planbureau in vraag.(Belga/BO)