De Nationale Bank is bezorgd over de inflatie in ons land, zo blijkt uit haar jaarverslag. De regentenraad, met uitzondering van de twee vertegenwoordigers van de vakbonden, vragen daarom een studie naar "de mechanismen van de verschillende indexeringen".

Die studie zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De inflatie in België bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent, tegen 1,6 procent voor het eurogebied.

Inflatie piekt in België Eind december piekte de inflatie in België op 3,4 procent, veel meer dan het eurogemiddelde van 2,2 procent. "De situatie doet denken aan eind 2007, begin 2008. Wanneer de prijs van olie stijgt, groeit de inflatie in België sneller én forser dan elders", verklaarde gouverneur Guy Quaden bij de voorstelling van het verslag. Hij wees erop dat dit "slecht is voor iedereen: voor de consument, voor de spaarder voor wie het reële rendement negatief is, voor bedrijven die blootgesteld zijn aan internationale concurrentie en voor de regering".

Niet alleen onderzoek naar loonindexering Want doordat het macro-economisch toezicht in Europa is uitgebreid, zal België zich voor de prijsevolutie moeten verantwoorden in de Europese Raad. De regentenraad van de Nationale Bank dringt daarom aan op een studie, met als doel "de inflatie minder volatiel te maken", dixit Quaden. De gouverneur beklemtoonde dat de verschillende indexeringsmechanismen in ons land onder de loep moeten worden genomen.

Dus niet alleen die van de lonen, maar ook van de huurprijzen, verzekeringspolissen, prijzen openbaar vervoer, ...

De welvaart van België hangt af van de concurrentiepositie van onze bedrijven, aldus Quaden, maar hij wees erop dat niet alleen de loonkost een rol speelt, maar ook het soort geleverde producten.

Reactie ABVV-Topman Rudy De Leeuw

Rudy De Leeuw, die als voorzitter van de socialistische vakbond in de regentenraad van de Nationale Bank zetelt, geeft woensdag uitleg waarom hij uiteindelijk het jaarverslag van de NBB niet kon goedkeuren. Onrechtstreeks wordt in het verslag gepleit voor een hervorming van het indexeringssysteem, en dat is voor de ABVV-topman onaanvaardbaar.

Ook het feit dat gesproken wordt over een verhoging van de consumptiebelasting, zonder dat evenwel de notionele intrestaftrek ter discussie wordt gesteld, kan voor De Leeuw niet door de beugel.

Agoria: Energieprijzen op niveau van de buurlanden Om de stijging van de inflatie te drukken, vraagt Agoria, sectorfederatie van de technologische industrie, dat de prijsvorming van energie in ons land grondig onder de loep wordt genomen. Er moeten maatregelen worden genomen om de energieprijzen op het niveau van de buurlanden te brengen. Verder moet er ook worden gekeken naar de kost van voeding.

De Nationale Bank is bezorgd over de inflatie in ons land, zo blijkt uit haar jaarverslag. De regentenraad, met uitzondering van de twee vertegenwoordigers van de vakbonden, vragen daarom een studie naar "de mechanismen van de verschillende indexeringen". Die studie zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De inflatie in België bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent, tegen 1,6 procent voor het eurogebied. Inflatie piekt in België Eind december piekte de inflatie in België op 3,4 procent, veel meer dan het eurogemiddelde van 2,2 procent. "De situatie doet denken aan eind 2007, begin 2008. Wanneer de prijs van olie stijgt, groeit de inflatie in België sneller én forser dan elders", verklaarde gouverneur Guy Quaden bij de voorstelling van het verslag. Hij wees erop dat dit "slecht is voor iedereen: voor de consument, voor de spaarder voor wie het reële rendement negatief is, voor bedrijven die blootgesteld zijn aan internationale concurrentie en voor de regering". Niet alleen onderzoek naar loonindexering Want doordat het macro-economisch toezicht in Europa is uitgebreid, zal België zich voor de prijsevolutie moeten verantwoorden in de Europese Raad. De regentenraad van de Nationale Bank dringt daarom aan op een studie, met als doel "de inflatie minder volatiel te maken", dixit Quaden. De gouverneur beklemtoonde dat de verschillende indexeringsmechanismen in ons land onder de loep moeten worden genomen. Dus niet alleen die van de lonen, maar ook van de huurprijzen, verzekeringspolissen, prijzen openbaar vervoer, ... De welvaart van België hangt af van de concurrentiepositie van onze bedrijven, aldus Quaden, maar hij wees erop dat niet alleen de loonkost een rol speelt, maar ook het soort geleverde producten.Reactie ABVV-Topman Rudy De Leeuw Rudy De Leeuw, die als voorzitter van de socialistische vakbond in de regentenraad van de Nationale Bank zetelt, geeft woensdag uitleg waarom hij uiteindelijk het jaarverslag van de NBB niet kon goedkeuren. Onrechtstreeks wordt in het verslag gepleit voor een hervorming van het indexeringssysteem, en dat is voor de ABVV-topman onaanvaardbaar. Ook het feit dat gesproken wordt over een verhoging van de consumptiebelasting, zonder dat evenwel de notionele intrestaftrek ter discussie wordt gesteld, kan voor De Leeuw niet door de beugel.Agoria: Energieprijzen op niveau van de buurlanden Om de stijging van de inflatie te drukken, vraagt Agoria, sectorfederatie van de technologische industrie, dat de prijsvorming van energie in ons land grondig onder de loep wordt genomen. Er moeten maatregelen worden genomen om de energieprijzen op het niveau van de buurlanden te brengen. Verder moet er ook worden gekeken naar de kost van voeding.