Het onderwijsniveau daalt in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van een aantal wetenschappers, onder leiding van Jan Van Damme van de KU Leuven. De gebruikelijke verontschuldigingen van een wijzigende demografie verzachten die onverbloemde conclusie nauwelijks.

Met verkiezingen voor de deur raken de onderzoekers een open zenuw in het politieke debat. Ze tonen bovendien aan dat de ongemakkelijke waarheid van onze tanende onderwijskwaliteit zich nu onmiskenbaar laat gelden in alle netten. Het katholieke onderwijs zag de kwaliteit het jongste decennium zelfs sneller teruglopen dan het gemeenschapsonderwijs. Daarbij valt op dat de leesvaardigheid in Vlaanderen bijzonder snel afkalft. Zelfs de sterkste leerlingen blijken nu een half jaar achterop te hinken ten opzichte van de scholieren van een decennium geleden. De zwakste leerlingen gaan er nog harder op achteruit.

Ons taalonderwijs moet beter.

De terugval van de leesvaardigheid is bovendien een stuk forser dan die van wiskundige geletterdheid. Daarmee staat de troef van onze meertaligheid onder druk. Zelfs in tijden waarin de waardering voor de zogenaamde STEM-vakken (science, technology, economics and mathematics) overal als de dominante maatstaf geldt, is dat ronduit problematisch.

Uiteraard wil iedereen zich voorbereiden op een baan in een technologische wereld vol artificiële intelligentie. Alleen mag dat niet ten koste gaan van de taalvakken. Een OESO-studie uit 2016 stelt een directe relatie vast tussen digitale geletterdheid en de leesvaardigheid bij 15-jarigen. Het is daarom meer dan terecht dat academici oproepen tot een marshallplan voor ons taalonderwijs. Laat dat meteen een begin zijn van de algemene rehabilitatie van het onderwijsniveau in onze contreien.

Het onderwijsniveau daalt in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van een aantal wetenschappers, onder leiding van Jan Van Damme van de KU Leuven. De gebruikelijke verontschuldigingen van een wijzigende demografie verzachten die onverbloemde conclusie nauwelijks.Met verkiezingen voor de deur raken de onderzoekers een open zenuw in het politieke debat. Ze tonen bovendien aan dat de ongemakkelijke waarheid van onze tanende onderwijskwaliteit zich nu onmiskenbaar laat gelden in alle netten. Het katholieke onderwijs zag de kwaliteit het jongste decennium zelfs sneller teruglopen dan het gemeenschapsonderwijs. Daarbij valt op dat de leesvaardigheid in Vlaanderen bijzonder snel afkalft. Zelfs de sterkste leerlingen blijken nu een half jaar achterop te hinken ten opzichte van de scholieren van een decennium geleden. De zwakste leerlingen gaan er nog harder op achteruit.De terugval van de leesvaardigheid is bovendien een stuk forser dan die van wiskundige geletterdheid. Daarmee staat de troef van onze meertaligheid onder druk. Zelfs in tijden waarin de waardering voor de zogenaamde STEM-vakken (science, technology, economics and mathematics) overal als de dominante maatstaf geldt, is dat ronduit problematisch.Uiteraard wil iedereen zich voorbereiden op een baan in een technologische wereld vol artificiële intelligentie. Alleen mag dat niet ten koste gaan van de taalvakken. Een OESO-studie uit 2016 stelt een directe relatie vast tussen digitale geletterdheid en de leesvaardigheid bij 15-jarigen. Het is daarom meer dan terecht dat academici oproepen tot een marshallplan voor ons taalonderwijs. Laat dat meteen een begin zijn van de algemene rehabilitatie van het onderwijsniveau in onze contreien.