Wetenschappers zoeken al lang naar membranen die CO2 uit rookgassen kunnen filteren. Dat zou de uitstoot van de industrie en de stroomproductie aanzienlijk kunnen verlagen. Maar een goed membraan moet heel goed zijn in dat filteren, en tegelijk ook voldoende doorlaatbaar zijn.

"De membranen die nu gebruikt worden, scoren meestal slechts op één vlak zeer goed", zegt professor Ivo Vankelecom van KU Leuven. "Ofwel zijn ze zeer doorlaatbaar, ofwel zeer selectief. In ons onderzoek combineerden we het beste van twee werelden en vormden we uit twee materialen één membraan dat zowel op doorlaatbaarheid als op selectiviteit beter scoort dan de aparte varianten."

De oplossing bestaat uit een combinatie van polymeren en zeoliet, een poreus anorganisch materiaal. Polymeren zijn goedkoop en makkelijk om te zetten naar membranen maar ze laten, naast CO2, ook andere gassen door. In combinatie met zeoliet verbetert het scheiden van gassen aanzienlijk.

Biomethaan

De scheiding van CO2 en stikstof (N2) opent de weg naar de zuivering van industriële rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen, onder meer in elektriciteitscentrales, de chemische sector of de metaalindustrie.

De scheiding van CO2 en methaan (CH4) is dan weer veelbelovend om biogas uit afval te verwerken tot biomethaan. Zuiver biomethaan kan gebruikt worden om stroom te produceren, voor verwarming of om chemicaliën te maken. De opgevangen CO2 kan dan weer gebruikt worden in de tuinbouw, in de voedingssector of als grondstof voor chemicaliën.

Wetenschappers zoeken al lang naar membranen die CO2 uit rookgassen kunnen filteren. Dat zou de uitstoot van de industrie en de stroomproductie aanzienlijk kunnen verlagen. Maar een goed membraan moet heel goed zijn in dat filteren, en tegelijk ook voldoende doorlaatbaar zijn."De membranen die nu gebruikt worden, scoren meestal slechts op één vlak zeer goed", zegt professor Ivo Vankelecom van KU Leuven. "Ofwel zijn ze zeer doorlaatbaar, ofwel zeer selectief. In ons onderzoek combineerden we het beste van twee werelden en vormden we uit twee materialen één membraan dat zowel op doorlaatbaarheid als op selectiviteit beter scoort dan de aparte varianten."De oplossing bestaat uit een combinatie van polymeren en zeoliet, een poreus anorganisch materiaal. Polymeren zijn goedkoop en makkelijk om te zetten naar membranen maar ze laten, naast CO2, ook andere gassen door. In combinatie met zeoliet verbetert het scheiden van gassen aanzienlijk.De scheiding van CO2 en stikstof (N2) opent de weg naar de zuivering van industriële rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen, onder meer in elektriciteitscentrales, de chemische sector of de metaalindustrie.De scheiding van CO2 en methaan (CH4) is dan weer veelbelovend om biogas uit afval te verwerken tot biomethaan. Zuiver biomethaan kan gebruikt worden om stroom te produceren, voor verwarming of om chemicaliën te maken. De opgevangen CO2 kan dan weer gebruikt worden in de tuinbouw, in de voedingssector of als grondstof voor chemicaliën.