Ook in de Verenigde Staten en Frankrijk lijkt een diploma secundair onderwijs het hoogst haalbare voor jongeren uit kansengroepen. De Scandinavische landen, Zuid-Korea en Canada scoren dan weer beter.

Volgens de studie van OESO kan het verbeteren van de sociale mix in scholen de resultaten van de jongeren uit kansengroepen opkrikken zonder daarbij de globale resultaten naar beneden te halen.

Ook in de Verenigde Staten en Frankrijk lijkt een diploma secundair onderwijs het hoogst haalbare voor jongeren uit kansengroepen. De Scandinavische landen, Zuid-Korea en Canada scoren dan weer beter. Volgens de studie van OESO kan het verbeteren van de sociale mix in scholen de resultaten van de jongeren uit kansengroepen opkrikken zonder daarbij de globale resultaten naar beneden te halen.