In het tweede kwartaal van dit jaar daalden de loonkosten per geproduceerde eenheid met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de buurlanden is er net als in de meerderheid van de OESO-lidstaten sprake van een toename.

Met de arbeidskosten per eenheid product worden de loonkosten per werknemer bedoeld, afgezet tegen de productiviteit. Die arbeidskosten bedragen voor de lidstaten van de OESO 1 procent, net als voor de eurozone.

De daling met 0,4 procent dankt België aan lagere loonlasten en hogere productiviteit. De loonkloof met de buurlanden wordt volgens de OESO-definitie opnieuw kleiner. Voor Duitsland noteerde de internationale organisatie +0,5 procent en voor Frankrijk +0,4 procent. Voor Nederland is er geen cijfer beschikbaar.

In het eerste kwartaal kende België een toename van 0,1 procent volgens de meest recente OESO-gegevens.

Loonmatiging

De dalende loonkosten bevestigen het effect van de loonmatiging in ons land. Dit jaar kunnen de lonen niet stijgen volgens het akkoord van vakbonden en werkgevers - dat wel verworpen werd door het ABVV.

In 2016 is er ruimte voor 0,8 procent opslag. De enige loonsverhoging is dus afkomstig van de baremieke verhogingen en dergelijke. Overigens speelt de aanhoudende lage infatie eveneens een grote rol. Hierdoor worden de lonen immers veel trager geïndexeerd aan de stijgende levensduurte. De indexsprong waartoe de federale regering eerder dit jaar besliste, speelt in deze cijfers hierdoor nog geen rol. Ook in 2013 en 2014 was er geen ruimte om de lonen te laten stijgen, wat op rekening komt van de vorige federale regering van Elio Di Rupo. (Belga/BO)

In het tweede kwartaal van dit jaar daalden de loonkosten per geproduceerde eenheid met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de buurlanden is er net als in de meerderheid van de OESO-lidstaten sprake van een toename. Met de arbeidskosten per eenheid product worden de loonkosten per werknemer bedoeld, afgezet tegen de productiviteit. Die arbeidskosten bedragen voor de lidstaten van de OESO 1 procent, net als voor de eurozone. De daling met 0,4 procent dankt België aan lagere loonlasten en hogere productiviteit. De loonkloof met de buurlanden wordt volgens de OESO-definitie opnieuw kleiner. Voor Duitsland noteerde de internationale organisatie +0,5 procent en voor Frankrijk +0,4 procent. Voor Nederland is er geen cijfer beschikbaar. In het eerste kwartaal kende België een toename van 0,1 procent volgens de meest recente OESO-gegevens. De dalende loonkosten bevestigen het effect van de loonmatiging in ons land. Dit jaar kunnen de lonen niet stijgen volgens het akkoord van vakbonden en werkgevers - dat wel verworpen werd door het ABVV. In 2016 is er ruimte voor 0,8 procent opslag. De enige loonsverhoging is dus afkomstig van de baremieke verhogingen en dergelijke. Overigens speelt de aanhoudende lage infatie eveneens een grote rol. Hierdoor worden de lonen immers veel trager geïndexeerd aan de stijgende levensduurte. De indexsprong waartoe de federale regering eerder dit jaar besliste, speelt in deze cijfers hierdoor nog geen rol. Ook in 2013 en 2014 was er geen ruimte om de lonen te laten stijgen, wat op rekening komt van de vorige federale regering van Elio Di Rupo. (Belga/BO)