Volgens de OESO heeft de sterke loonstijging de concurrentiekracht van België ondermijnd. Er is een kloof geslagen met de buurlanden en die blijkt moeilijk te dichten. "De al overeengekomen tijdelijke opschorting van het indexmechanisme (de indexsprong, red.) zal helpen om de lonen beter in lijn te brengen met de productiviteit, maar de situatie illustreert de nood aan een hervorming van het loonvormingsproces."

Verderop in het rapport snijdt de OESO echter nog een tweede gevoelig onderwerp aan: de 'tax shift' die de laatste weken vaak over de tongen gaat. De OESO zegt dat het de werkgelegenheid en concurrentiekracht in ons land ten goede zou komen, mochten de lasten op arbeid verlaagd worden 'ofwel door de algemene belastingdruk te verlagen, ofwel door belastingen te verschuiven naar consumptie en vermogenswinsten'.

Tegelijk wijst de OESO op enkele bedreigingen voor de Belgische economische groei. De historisch hoge huizenprijzen zijn gestabiliseerd, 'maar een aanzienlijke prijsdaling zou de groei kunnen verlagen'.

Ook een zwakker herstel in de hele eurozone kan op de groeicijfers wegen. Dat zou het geval zijn als de heropflakkering minder sterk blijkt dan verwacht of als de periode van lage inflatie blijft aanhouden en consumenten hun aankopen uitstellen.

De OESO voorspelt dit jaar een groei van het bruto binnenlands product van België met 1 procent, terwijl de organisatie eerder nog uitging van 1,5 procent.

Ook voor volgend jaar is de verwachting naar beneden bijgesteld van 1,9 procent naar 1,4 procent groei. Die voorspellingen zijn pessimistischer in vergelijking met wat de Nationale Bank verwacht: dit jaar +1,3 procent en volgend jaar +1,6 procent. De OESO verwacht ook dat de werkloosheidsgraad in België traag zal afnemen. (Belga/BO)

Volgens de OESO heeft de sterke loonstijging de concurrentiekracht van België ondermijnd. Er is een kloof geslagen met de buurlanden en die blijkt moeilijk te dichten. "De al overeengekomen tijdelijke opschorting van het indexmechanisme (de indexsprong, red.) zal helpen om de lonen beter in lijn te brengen met de productiviteit, maar de situatie illustreert de nood aan een hervorming van het loonvormingsproces." Verderop in het rapport snijdt de OESO echter nog een tweede gevoelig onderwerp aan: de 'tax shift' die de laatste weken vaak over de tongen gaat. De OESO zegt dat het de werkgelegenheid en concurrentiekracht in ons land ten goede zou komen, mochten de lasten op arbeid verlaagd worden 'ofwel door de algemene belastingdruk te verlagen, ofwel door belastingen te verschuiven naar consumptie en vermogenswinsten'. Tegelijk wijst de OESO op enkele bedreigingen voor de Belgische economische groei. De historisch hoge huizenprijzen zijn gestabiliseerd, 'maar een aanzienlijke prijsdaling zou de groei kunnen verlagen'. Ook een zwakker herstel in de hele eurozone kan op de groeicijfers wegen. Dat zou het geval zijn als de heropflakkering minder sterk blijkt dan verwacht of als de periode van lage inflatie blijft aanhouden en consumenten hun aankopen uitstellen. De OESO voorspelt dit jaar een groei van het bruto binnenlands product van België met 1 procent, terwijl de organisatie eerder nog uitging van 1,5 procent. Ook voor volgend jaar is de verwachting naar beneden bijgesteld van 1,9 procent naar 1,4 procent groei. Die voorspellingen zijn pessimistischer in vergelijking met wat de Nationale Bank verwacht: dit jaar +1,3 procent en volgend jaar +1,6 procent. De OESO verwacht ook dat de werkloosheidsgraad in België traag zal afnemen. (Belga/BO)