"Politici moeten de focus leggen op een beleid dat de economische hervormingen op lange termijn rijmt met het wegwerken van de toenemende vermogensongelijkheid", stelt een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Uit een analyse van een denktank van OESO blijkt dat een beleid dat uitsluitend de focus legt op een economische groei een ongelijke verdeeldheid van welvaart in de hand werkt. Daarbij ontvangen de lagere klassen de zwaarste klappen, stelt het rapport.

De organisatie maant de politici aan om de focus te leggen op een beleid dat de toenemende ongelijkheid een halt toe roept, terwijl ze werk blijven maken van een economische groei. Daarbij pleit ze voor meer aandacht voor opleiding en maatregelen die vrouwen aan het werk zetten.

"Een ambitieuze hervormingsagenda kan helpen om de arbeidsmarkt, productiviteit en de vraag te stimuleren" aldus de denktank. "Dat is van cruciaal belang om een vicieuze cirkel te voorkomen, waarbij de zwakke vraag en toenemende ongelijkheid de potentiële groei en het vertrouwen ondermijnen en leiden tot een aanhoudende stagnatie."

Kritisch Noord-Europese landen

Verder meldt het rapport van de OESO dat de ongelijkheid in het merendeel van de OESO-landen sterk is toegenomen sinds halverwege de jaren '90. "Het inkomen van veel gezinnen is zwakker toegenomen dan het bbp. Daarenboven zijn de inkomens van de armste gezinnen veel zwakker gestegen dan die van de rijkste gezinnen", vertelt de studie van de denktank.

De organisatie wijst vooral met de vinger naar de Noord-Europese landen. Volgens haar is het tempo waarin die landen hun economie hervormen teleurstellend. Daarbij maakt ze de vergelijking met landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland waar de hervormingen onder druk aan een veel hoger tempo worden doorgevoerd. (The Gaurdian/NS)

"Politici moeten de focus leggen op een beleid dat de economische hervormingen op lange termijn rijmt met het wegwerken van de toenemende vermogensongelijkheid", stelt een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Uit een analyse van een denktank van OESO blijkt dat een beleid dat uitsluitend de focus legt op een economische groei een ongelijke verdeeldheid van welvaart in de hand werkt. Daarbij ontvangen de lagere klassen de zwaarste klappen, stelt het rapport. De organisatie maant de politici aan om de focus te leggen op een beleid dat de toenemende ongelijkheid een halt toe roept, terwijl ze werk blijven maken van een economische groei. Daarbij pleit ze voor meer aandacht voor opleiding en maatregelen die vrouwen aan het werk zetten. "Een ambitieuze hervormingsagenda kan helpen om de arbeidsmarkt, productiviteit en de vraag te stimuleren" aldus de denktank. "Dat is van cruciaal belang om een vicieuze cirkel te voorkomen, waarbij de zwakke vraag en toenemende ongelijkheid de potentiële groei en het vertrouwen ondermijnen en leiden tot een aanhoudende stagnatie." Verder meldt het rapport van de OESO dat de ongelijkheid in het merendeel van de OESO-landen sterk is toegenomen sinds halverwege de jaren '90. "Het inkomen van veel gezinnen is zwakker toegenomen dan het bbp. Daarenboven zijn de inkomens van de armste gezinnen veel zwakker gestegen dan die van de rijkste gezinnen", vertelt de studie van de denktank. De organisatie wijst vooral met de vinger naar de Noord-Europese landen. Volgens haar is het tempo waarin die landen hun economie hervormen teleurstellend. Daarbij maakt ze de vergelijking met landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland waar de hervormingen onder druk aan een veel hoger tempo worden doorgevoerd. (The Gaurdian/NS)