Volgens het rapport stevent Italië dit jaar af op een krimp van de economie. Ondertussen zijn de inkomsten per hoofd van de bevolking op hetzelfde niveau als twintig jaar geleden en neemt de armoede toe, vooral onder jongeren.

De OESO bepleit een ambitieus pakket maatregelen om Italië weer op gang te krijgen. De belangrijkste zijn het verbeteren van de effectiviteit van overheid en justitie in Italië. De OESO waardeert de poging om iets aan de armoede te doen, maar ziet in het voorgenomen burgerinkomen, een vorm van basisinkomen, een extra kostenpost voor Italië. De Italiaanse regering wil verder tijdelijk de pensioenleeftijd verlagen naar 62 jaar voor bepaalde groepen, waardoor het begrotingstekort nog verder oploopt.

Rome sprak eerder na forse druk vanuit Brussel af zijn begrotingstekort onder de 2 procent te houden, maar dat lukt volgens de OESO niet.

Volgens het rapport stevent Italië dit jaar af op een krimp van de economie. Ondertussen zijn de inkomsten per hoofd van de bevolking op hetzelfde niveau als twintig jaar geleden en neemt de armoede toe, vooral onder jongeren. De OESO bepleit een ambitieus pakket maatregelen om Italië weer op gang te krijgen. De belangrijkste zijn het verbeteren van de effectiviteit van overheid en justitie in Italië. De OESO waardeert de poging om iets aan de armoede te doen, maar ziet in het voorgenomen burgerinkomen, een vorm van basisinkomen, een extra kostenpost voor Italië. De Italiaanse regering wil verder tijdelijk de pensioenleeftijd verlagen naar 62 jaar voor bepaalde groepen, waardoor het begrotingstekort nog verder oploopt. Rome sprak eerder na forse druk vanuit Brussel af zijn begrotingstekort onder de 2 procent te houden, maar dat lukt volgens de OESO niet.