In het regeerakkoord is opgenomen dat de NMBS voor het reizigersvervoer in ons land geen concurrentie krijgt. Europa laat ook toe dat een enige operator wordt aangeduid voor een periode van tien jaar, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Daarvoor moet ook een hele procedure worden doorlopen, met onder meer een publicatie in het Europees staatsblad. Op voorstel van minister Gilkinet heeft de ministerraad nota genomen van een publicatie in het Europees staatsblad, met daarin de intentie van ons land om het openbaredienstencontract rechtstreeks aan NMBS te gunnen.

Momenteel lopen ook onderhandelingen tussen de federale overheid, de NMBS en Infrabel met het oog op het afsluiten van een nieuw openbaredienstencontract voor de NMBS en een performantiecontract voor Infrabel. De minister van mobiliteit wil daarbij "meer dan ooit de reiziger en de klant centraal zetten", klinkt het.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de NMBS voor het reizigersvervoer in ons land geen concurrentie krijgt. Europa laat ook toe dat een enige operator wordt aangeduid voor een periode van tien jaar, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Daarvoor moet ook een hele procedure worden doorlopen, met onder meer een publicatie in het Europees staatsblad. Op voorstel van minister Gilkinet heeft de ministerraad nota genomen van een publicatie in het Europees staatsblad, met daarin de intentie van ons land om het openbaredienstencontract rechtstreeks aan NMBS te gunnen. Momenteel lopen ook onderhandelingen tussen de federale overheid, de NMBS en Infrabel met het oog op het afsluiten van een nieuw openbaredienstencontract voor de NMBS en een performantiecontract voor Infrabel. De minister van mobiliteit wil daarbij "meer dan ooit de reiziger en de klant centraal zetten", klinkt het.