De problemen zijn een gevolg aan de gebrekkige redactie van een decreet dat de procedure voor het plan-MER (milieu-effectrapport) en het ruimtelijk uitvoeringsplan integreerde. In de tekst over het afzonderlijke MER stond dat inspraakprocedure moest verlopen via de schrijvende pers. Voor een geïntegreerd plan moest dat enkel via het internet.

Na een negatief arrest van de Raad van State keurde het Vlaams Parlement in mei 2012 een decreet goed om rechtsgeldigheid te verlenen aan dossiers die onder vuur konden komen. Over dat 'validatiedecreet' oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de validatie van een dossier kan als dat maatschappelijk verantwoord is, maar dat een collectieve maatregel niet mogelijk is. Dat arrest zet de poort open voor juridische aanvallen op zo'n 70 dossiers, zoals de gevangenis van Dendermonde en het STEVIN-project (transport elektriciteit windmolenparken).

De Vlaamse regering besliste twee weken geleden dat het kabinet-Muyters een alternatieve oplossing kon uitwerken. Een denkspoor zou erin bestaan dat de regering de volgende twee jaar alle individuele dossiers toetst op hun strategische noodzaak of maatschappelijke relevantie, om ze dan eventueel te valideren. In de tussentijd kunnen ze niet vernietigd worden door eventuele klachten.

Insiders spreken van een 'nooddecreet', zoals dat in december 2002 werd goedgekeurd om nieuwe veroordelingen door de Raad van State in het dossier van het Deurganckdok te vermijden.

De problemen zijn een gevolg aan de gebrekkige redactie van een decreet dat de procedure voor het plan-MER (milieu-effectrapport) en het ruimtelijk uitvoeringsplan integreerde. In de tekst over het afzonderlijke MER stond dat inspraakprocedure moest verlopen via de schrijvende pers. Voor een geïntegreerd plan moest dat enkel via het internet. Na een negatief arrest van de Raad van State keurde het Vlaams Parlement in mei 2012 een decreet goed om rechtsgeldigheid te verlenen aan dossiers die onder vuur konden komen. Over dat 'validatiedecreet' oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de validatie van een dossier kan als dat maatschappelijk verantwoord is, maar dat een collectieve maatregel niet mogelijk is. Dat arrest zet de poort open voor juridische aanvallen op zo'n 70 dossiers, zoals de gevangenis van Dendermonde en het STEVIN-project (transport elektriciteit windmolenparken). De Vlaamse regering besliste twee weken geleden dat het kabinet-Muyters een alternatieve oplossing kon uitwerken. Een denkspoor zou erin bestaan dat de regering de volgende twee jaar alle individuele dossiers toetst op hun strategische noodzaak of maatschappelijke relevantie, om ze dan eventueel te valideren. In de tussentijd kunnen ze niet vernietigd worden door eventuele klachten. Insiders spreken van een 'nooddecreet', zoals dat in december 2002 werd goedgekeurd om nieuwe veroordelingen door de Raad van State in het dossier van het Deurganckdok te vermijden.