We hebben een maatschappelijke plicht om de jeugd van vandaag en de belastingbetalers van morgen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Technologie speelt daarin een steeds grotere rol. Er is een grote kans dat het onderzoek van Vlaamse universiteiten en onderzoekscentrum imec in opdracht van de Vlaamse regering uitmondt in tools en technieken...

We hebben een maatschappelijke plicht om de jeugd van vandaag en de belastingbetalers van morgen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Technologie speelt daarin een steeds grotere rol. Er is een grote kans dat het onderzoek van Vlaamse universiteiten en onderzoekscentrum imec in opdracht van de Vlaamse regering uitmondt in tools en technieken die de kwaliteit van het onderwijs significant verbeteren. Dan zijn er geen excuses om te wachten met die innovaties op grote schaal uit te rollen in de scholen. Elk jaar van treuzelen zadelt de samenleving op met een nieuw cohort van jongeren zonder diploma en een nog veel grotere groep leerlingen die hun poten-tieel niet kunnen waarmaken. Niet investeren kost de samenleving nu niks, maar later wel. Budgettair moet maar ruimte worden gevonden. Daarbij mag het allerminst de bedoeling zijn op korte termijn euro's uit te sparen en op lange termijn met een monopolie op een ander platform opgezadeld te zitten door een leverancier die komt met een aanbod dat te mooi is om waar te zijn. Dat zou de dynamiek en de verbetering van het onderwijs verlammen. Behalve over de financiën moet ook over de privacy van de leerling een breed maatschappelijk draagvlak gevonden worden. Om de leerstof te personaliseren, zullen leerlingen wat van hun privacy moeten opgeven. Zij moeten daar significant betere diensten voor in ruil krijgen. De nieuwe Europese regels over privacy bieden ook veel garanties om erop toe te zien dat data niet worden misbruikt. De overheid mag de angst geen kans geven, en moet nu al aangeven hoe ze op een transparante manier met de data van de schoolgaande jeugd zal omspringen.