500 miljoen euro aan bedrijfssubsidies worden geschrapt. De vennootschapsbelasting gaat met 1 procentpunt omlaag. Er komt één ondernemingsloket voor bedrijven. De administratieve lasten en de regeldruk worden minder. Kleinere ondernemingen krijgen toegang tot aanbestedingen bij de overheid. Om 18 miljoen euro te besparen wordt het ambtenarenapparaat afgebouwd en worden de overheidslonen voor twee jaar bevroren. Het zijn de belangrijkste economische krachtlijnen uit het Nederlandse regeerakkoord tussen VVD, CDA en PVV. Voor ondernemers smaakt het akkoord bijzonder lekker. De Nederlandse werkgeversorganisaties gaven trouwens toe dat het "verdacht veel op onze voorjaarsnota lijkt".

Met het akkoord is Nederland opnieuw een gidsland voor België en Vlaanderen, dit keer sociaaleconomisch. Eigenlijk moeten de hierboven opgesomde maatregelen mutatis mutandis in België worden doorgevoerd. Nederland zet in op gezonde overheidsfinanciën tegen 2015. Dat is ook de doelstelling die België zich heeft gesteld. Alleen zijn we er in dit land met zijn twee democratieën nog niet eens toe gekomen om te praten over de manier waarop we het Belgische overheidstekort (5 procent van het bbp) willen wegwerken.

Nederland staat al veel verder. Mark Rutte en co hebben ook een belangrijke politieke zet gedaan: door nu vroeg te snijden kan VVD-CDA-coalitie, met de gedoogsteun van Geert Wilders' PVV, over een aantal jaren naar de kiezer stappen met de belofte dat de belastingen na deze saneringsronde worden verlaagd.

Het is een langetermijnvisie die in België al te vaak afwezig is geweest. Ons land dreigt ondertussen een eiland te worden in Noord-Europa. Want niet enkel Nederland kiest voor forse besparingen. Ook Groot-Brittannië zet het mes in de overheidsfinanciën. Frankrijk bespaart in de sociale zekerheid door de pensioenleeftijd te verhogen. En Duitsland heeft zich tot doel gesteld het overheidstekort zo snel mogelijk af te bouwen. De beleidsmaatregelen in onze buurlanden tonen welke weg Europa moet inslaan. Commissievoorzitter José Manuel Barroso formuleerde het vorige week krachtig en duidelijk nadat de vakbonden door de Brusselse straten hadden gemarcheerd om te protesteren tegen te bezuinigingsmaatregelen: "Nu niet besparen zou antisociaal zijn".

Nederland geeft het goede voorbeeld. Maar dat hebben verschillende Europese politici niet zo begrepen. Europees Parlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V), een ervaringsdeskundige als het op besparingen aankomt, noemt de nieuwe Nederlandse regering een gevaar voor de democratie. Zijn collega Annemie Neyts, nog altijd lid van de Open Vld, een partij die kiest voor besparingen en het stimuleren van ondernemerschap, verklaarde ongeveer hetzelfde. De Duitse bondskanselier Angela Merkel haalde ook zwaar uit naar de Nederlandse regeringpartners. Dehaene, Neyts en Merkel hebben geen oog voor het moedige sociaaleconomische regeerakkoord, compleet gebiologeerd als ze zijn door de anti-islampartij van Geert Wilders.

Als we sommige politici mogen geloven, wordt Nederland een rough state waar de mensenrechten niet langer worden gerespecteerd. Dat is een karikatuur. Laat het duidelijk zijn: Nederland moet als lid van de Europese Unie de godsdienstvrijheid respecteren, net als de Europese regels voor vrij verkeer van personen. Dat was de voorbije jaren zo en zal in de toekomst ook nog het geval zijn.

A.M.

500 miljoen euro aan bedrijfssubsidies worden geschrapt. De vennootschapsbelasting gaat met 1 procentpunt omlaag. Er komt één ondernemingsloket voor bedrijven. De administratieve lasten en de regeldruk worden minder. Kleinere ondernemingen krijgen toegang tot aanbestedingen bij de overheid. Om 18 miljoen euro te besparen wordt het ambtenarenapparaat afgebouwd en worden de overheidslonen voor twee jaar bevroren. Het zijn de belangrijkste economische krachtlijnen uit het Nederlandse regeerakkoord tussen VVD, CDA en PVV. Voor ondernemers smaakt het akkoord bijzonder lekker. De Nederlandse werkgeversorganisaties gaven trouwens toe dat het "verdacht veel op onze voorjaarsnota lijkt". Met het akkoord is Nederland opnieuw een gidsland voor België en Vlaanderen, dit keer sociaaleconomisch. Eigenlijk moeten de hierboven opgesomde maatregelen mutatis mutandis in België worden doorgevoerd. Nederland zet in op gezonde overheidsfinanciën tegen 2015. Dat is ook de doelstelling die België zich heeft gesteld. Alleen zijn we er in dit land met zijn twee democratieën nog niet eens toe gekomen om te praten over de manier waarop we het Belgische overheidstekort (5 procent van het bbp) willen wegwerken. Nederland staat al veel verder. Mark Rutte en co hebben ook een belangrijke politieke zet gedaan: door nu vroeg te snijden kan VVD-CDA-coalitie, met de gedoogsteun van Geert Wilders' PVV, over een aantal jaren naar de kiezer stappen met de belofte dat de belastingen na deze saneringsronde worden verlaagd. Het is een langetermijnvisie die in België al te vaak afwezig is geweest. Ons land dreigt ondertussen een eiland te worden in Noord-Europa. Want niet enkel Nederland kiest voor forse besparingen. Ook Groot-Brittannië zet het mes in de overheidsfinanciën. Frankrijk bespaart in de sociale zekerheid door de pensioenleeftijd te verhogen. En Duitsland heeft zich tot doel gesteld het overheidstekort zo snel mogelijk af te bouwen. De beleidsmaatregelen in onze buurlanden tonen welke weg Europa moet inslaan. Commissievoorzitter José Manuel Barroso formuleerde het vorige week krachtig en duidelijk nadat de vakbonden door de Brusselse straten hadden gemarcheerd om te protesteren tegen te bezuinigingsmaatregelen: "Nu niet besparen zou antisociaal zijn". Nederland geeft het goede voorbeeld. Maar dat hebben verschillende Europese politici niet zo begrepen. Europees Parlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V), een ervaringsdeskundige als het op besparingen aankomt, noemt de nieuwe Nederlandse regering een gevaar voor de democratie. Zijn collega Annemie Neyts, nog altijd lid van de Open Vld, een partij die kiest voor besparingen en het stimuleren van ondernemerschap, verklaarde ongeveer hetzelfde. De Duitse bondskanselier Angela Merkel haalde ook zwaar uit naar de Nederlandse regeringpartners. Dehaene, Neyts en Merkel hebben geen oog voor het moedige sociaaleconomische regeerakkoord, compleet gebiologeerd als ze zijn door de anti-islampartij van Geert Wilders.Als we sommige politici mogen geloven, wordt Nederland een rough state waar de mensenrechten niet langer worden gerespecteerd. Dat is een karikatuur. Laat het duidelijk zijn: Nederland moet als lid van de Europese Unie de godsdienstvrijheid respecteren, net als de Europese regels voor vrij verkeer van personen. Dat was de voorbije jaren zo en zal in de toekomst ook nog het geval zijn. A.M.