Er gaat geen week voorbij of er worden mooie cijfers gepubliceerd over de Belgische arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld 15.700 banen bij. Het aantal werklozen blijft dalen, met 26.000 in 2016. Zelfs in de probleemregio Brussel neemt de werkloosheid af. Ze is met 17 procent nog altijd hoog, maar daalt al twee jaar.
...

Er gaat geen week voorbij of er worden mooie cijfers gepubliceerd over de Belgische arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld 15.700 banen bij. Het aantal werklozen blijft dalen, met 26.000 in 2016. Zelfs in de probleemregio Brussel neemt de werkloosheid af. Ze is met 17 procent nog altijd hoog, maar daalt al twee jaar. Ondanks die positieve evoluties presteert de Belgische arbeidsmarkt ondermaats. De werkgelegenheidsgraad ligt met 67,4 procent nog altijd onder het precrisisniveau van 2008 (68%). Het verschil met buurlanden als Duitsland en Nederland blijft te groot. Daar is de werkgelegenheidsgraad zo'n 78 procent. Om op het Nederlandse niveau te komen, moeten in België 900.000 mensen extra aan de slag. Ook al zijn ze een goede zaak voor de arbeidsmarkt, de maatregelen van de 'wet werkbaar en wendbaar werk' (meer overuren, flexibele arbeidstijd) zullen niet het verschil maken. België moet meer systemen van flexwerk invoeren of promoten zoals die in Nederland bestaan. Een voorbeeld is het statuut van de zelfstandige zonder personeel (zzp). Ook het feit dat in Nederland veel meer deeltijds wordt gewerkt is een goede zaak. Het is beter deeltijds te werken dan van een uitkering te leven. Een vaak gehoorde kritiek is dat de ontslagbescherming van de Nederlandse flexwerkers laag is. En dat hun loon een stuk lager is dan dat van werknemers met een vast contract. Dat klopt, maar die problemen stellen zich nu veel minder, aangezien de arbeidsmarkt aantrekt. Daardoor ontstaat een opwaartse druk op de lonen. Bovendien kiezen in periodes van hoogconjunctuur meer mensen voor een vaste baan. De voorbije maanden is het aantal zzp'ers in Nederland gedaald. Het bewijst eens te meer dat een tijdelijke of deeltijdse baan nog altijd de beste springplank is naar een vaste job.