De Nationale Bank stelt de economische verwachtingen voor België flink naar beneden bij, in vergelijking met de vorige prognose die dateert van juni. Voor 2015 gaat men nu uit van een economische groei van 0,9 procent, tegenover 1,6 procent voordien. In 2016 zou de economie met 1,4 procent groeien, in plaats van de voorziene 1,7 procent. Voor 2014 komt de groei uit op 1 procent.

Spanningen Rusland

Gouverneur Luc Coene verklaarde de neerwaartse bijstelling onder meer door de onvoorziene geopolitieke spanningen met Rusland en de tegenvallende internationale conjunctuur. Ook Duitsland en Frankrijk stelden hun economische groeiverwachtingen naar beneden bij. "In onze cijfers is hiermee rekening gehouden", klonk het. Ook de overheidsbestedingen in België (-0,1 procentpunt) en de particuliere consumptie (-0,3 procentpunt) zouden lager uitvallen, als gevolg van de regeringsmaatregelen.

De zwakkere groei heeft een negatieve impact op de jobcreatie en op de overheidsbegroting. Tussen 2014 en 2016 zouden er zowat 62.000 banen gecreëerd worden, voornamelijk in de non-profitsector, is de verwachting van de NBB. Dit jaar scoort iets beter dan verwacht (6.100 meer dan eerder voorspeld), maar volgend jaar en vooral in 2016 (5.900 minder) liggen de prognoses lager. Door de opname van oudere werklozen in de statistieken, stijgt de werkloosheidsgraad van 8,5 procent vandaag tot 8,8 procent in 2015 en 8,7 procent in 2016. Het begrotingstekort zou in 2014 uitkomen op -3,2 procent van het bbp. In 2015 wordt dat -2,5 procent en in 2016 -2,1 procent.

Toename schuldgraad

Coene verwijst voor 2014 naar minder inkomsten uit de financiële sector. De twee volgende jaren zullen de indexsprong en loonmatiging negatieve gevolgen hebben voor de fiscale inkomsten. Als de regering de nominale begrotingsdoelstellingen uit de ontwerpbegroting wil halen, zal ze volgend jaar 1,5 miljard euro extra moeten besparen en in 2016 3,5 miljard euro, luidde het vrijdag. Ook de schuldgraad van België zou de volgende jaren verder toenemen, tot 107 procent van het bbp in 2015. "Dit is anders in de rest van Europa. Het verschil tussen België en het eurogebied zal weer toenemen, nadat het de afgelopen twintig jaar verkleinde." (Belga/WB)

De Nationale Bank stelt de economische verwachtingen voor België flink naar beneden bij, in vergelijking met de vorige prognose die dateert van juni. Voor 2015 gaat men nu uit van een economische groei van 0,9 procent, tegenover 1,6 procent voordien. In 2016 zou de economie met 1,4 procent groeien, in plaats van de voorziene 1,7 procent. Voor 2014 komt de groei uit op 1 procent.Gouverneur Luc Coene verklaarde de neerwaartse bijstelling onder meer door de onvoorziene geopolitieke spanningen met Rusland en de tegenvallende internationale conjunctuur. Ook Duitsland en Frankrijk stelden hun economische groeiverwachtingen naar beneden bij. "In onze cijfers is hiermee rekening gehouden", klonk het. Ook de overheidsbestedingen in België (-0,1 procentpunt) en de particuliere consumptie (-0,3 procentpunt) zouden lager uitvallen, als gevolg van de regeringsmaatregelen. De zwakkere groei heeft een negatieve impact op de jobcreatie en op de overheidsbegroting. Tussen 2014 en 2016 zouden er zowat 62.000 banen gecreëerd worden, voornamelijk in de non-profitsector, is de verwachting van de NBB. Dit jaar scoort iets beter dan verwacht (6.100 meer dan eerder voorspeld), maar volgend jaar en vooral in 2016 (5.900 minder) liggen de prognoses lager. Door de opname van oudere werklozen in de statistieken, stijgt de werkloosheidsgraad van 8,5 procent vandaag tot 8,8 procent in 2015 en 8,7 procent in 2016. Het begrotingstekort zou in 2014 uitkomen op -3,2 procent van het bbp. In 2015 wordt dat -2,5 procent en in 2016 -2,1 procent. Coene verwijst voor 2014 naar minder inkomsten uit de financiële sector. De twee volgende jaren zullen de indexsprong en loonmatiging negatieve gevolgen hebben voor de fiscale inkomsten. Als de regering de nominale begrotingsdoelstellingen uit de ontwerpbegroting wil halen, zal ze volgend jaar 1,5 miljard euro extra moeten besparen en in 2016 3,5 miljard euro, luidde het vrijdag. Ook de schuldgraad van België zou de volgende jaren verder toenemen, tot 107 procent van het bbp in 2015. "Dit is anders in de rest van Europa. Het verschil tussen België en het eurogebied zal weer toenemen, nadat het de afgelopen twintig jaar verkleinde." (Belga/WB)