Op 28 februari vervalt het mandaat van vier van de acht directieleden (Jan Smets, Marcia De Wachter, Jean Hilgers en Françoise Masai), waardoor er maar vier directieleden zouden overblijven. Dat is statutair dus één directielid te weinig. Artikel 29 van de statuten bepaalt immers "Het directiecomité bevat, benevens de gouverneur die hem voorzit, ten minste 5 directeurs en ten hoogste 7, waarvan er één de titel van vicegouverneur draagt die de Koning hem toekent"

De benoeming van nieuwe directieleden is niet gemakkelijk omdat daar in principe een volwaardige regering voor nodig is. Een mogelijke oplossing is dat de vier aanblijven tot er een nieuwe regering is, om zo de continuïteit van de instelling te waarborgen.

Een andere optie is dat de regering van lopende zaken hoogdringendheid inroept om de directeurs te benoemen. Die optie ligt op tafel omdat de Nationale Bank op 1 april het macroprudentiële toezicht op de financiële sector overneemt van de CBFA. Het is wenselijk dat de Nationale Bank dan beschikt over een sterk directieteam. Mogelijk wordt in één beweging op 1 april ook vicegouverneur Luc Coene benoemd als de nieuwe gouverneur ter vervanging van Guy Quaden. De Nationale Bank kan dan op nieuwe leest een nieuw tijdperk aanvangen.

D.K.

Op 28 februari vervalt het mandaat van vier van de acht directieleden (Jan Smets, Marcia De Wachter, Jean Hilgers en Françoise Masai), waardoor er maar vier directieleden zouden overblijven. Dat is statutair dus één directielid te weinig. Artikel 29 van de statuten bepaalt immers "Het directiecomité bevat, benevens de gouverneur die hem voorzit, ten minste 5 directeurs en ten hoogste 7, waarvan er één de titel van vicegouverneur draagt die de Koning hem toekent" De benoeming van nieuwe directieleden is niet gemakkelijk omdat daar in principe een volwaardige regering voor nodig is. Een mogelijke oplossing is dat de vier aanblijven tot er een nieuwe regering is, om zo de continuïteit van de instelling te waarborgen.Een andere optie is dat de regering van lopende zaken hoogdringendheid inroept om de directeurs te benoemen. Die optie ligt op tafel omdat de Nationale Bank op 1 april het macroprudentiële toezicht op de financiële sector overneemt van de CBFA. Het is wenselijk dat de Nationale Bank dan beschikt over een sterk directieteam. Mogelijk wordt in één beweging op 1 april ook vicegouverneur Luc Coene benoemd als de nieuwe gouverneur ter vervanging van Guy Quaden. De Nationale Bank kan dan op nieuwe leest een nieuw tijdperk aanvangen. D.K.