'Gelet op de verslechterende externe omgeving in het tweede kwartaal, wijst het licht positieve groeicijfer erop dat de hersteldynamiek in de dienstensector na de pandemie de groei nog steeds ondersteunde en sterker doorwoog dan de economische tegenwinden, vooral veroorzaakt door de sterk oplopende energieprijzen', klinkt het.

Maar de NBB wijst erop dat het onwaarschijnlijk is dat het herstel in de door de pandemie getroffen sectoren even krachtig is in het derde kwartaal, terwijl 'de tegenwinden verder toegenomen zijn'. Ze benadrukt wel opnieuw dat de onzekerheid groot is. 'Een hogere uitkomst is zeker mogelijk gelet op de recente positieve verrassingen inzake gezinsconsumptie en de sterke arbeidsmarkt. Daarentegen is een verdere verslechtering van de economische situatie waarschijnlijk indien de druk vanwege de huidige energieprijzen aanhoudt of intensiveert.'

'Gelet op de verslechterende externe omgeving in het tweede kwartaal, wijst het licht positieve groeicijfer erop dat de hersteldynamiek in de dienstensector na de pandemie de groei nog steeds ondersteunde en sterker doorwoog dan de economische tegenwinden, vooral veroorzaakt door de sterk oplopende energieprijzen', klinkt het.Maar de NBB wijst erop dat het onwaarschijnlijk is dat het herstel in de door de pandemie getroffen sectoren even krachtig is in het derde kwartaal, terwijl 'de tegenwinden verder toegenomen zijn'. Ze benadrukt wel opnieuw dat de onzekerheid groot is. 'Een hogere uitkomst is zeker mogelijk gelet op de recente positieve verrassingen inzake gezinsconsumptie en de sterke arbeidsmarkt. Daarentegen is een verdere verslechtering van de economische situatie waarschijnlijk indien de druk vanwege de huidige energieprijzen aanhoudt of intensiveert.'