Het kernkabinet buigt zich woensdagmiddag andermaal over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die zou budgettair neutraal moeten zijn. Na het Zomerakkoord besliste de regering de hervorming voor te leggen aan de Nationale Bank om de gevolgen ervan te onderzoeken, onder meer voor de financiën van de staat.

De hervorming zorgt ervoor dat het nominale tarief van 33 procent naar 25 procent verminderd wordt. Om dit budgettair neutraal te doen worden een reeks aftrekken beperkt, zoals die voor de notionele intrestaftrek.

De Nationale Bank benadrukt het belang van een hervorming van het Belgische fiscale systeem, waarop de Europese Unie heeft aangedrongen. 'De Nationale Bank wijst meermaals op economische noodzaak hervorming en steunt de gekozen beleidsrichting (lager tarief, behoud van beperkte stimuli zoals onderzoek en ontwikkeling)', reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt op de studie.

'De Nationale Bank ziet in de diverse maatregelen plussen en minnen (qua kostprijs of ontvangsten), maar globaal gezien zitten de financieringsmaatregelen stevig in het zadel. De finale beoordeling is positief en zet het licht op groen om door te gaan met deze ambitieuze hervorming', klinkt het.

Het kernkabinet buigt zich woensdagmiddag andermaal over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die zou budgettair neutraal moeten zijn. Na het Zomerakkoord besliste de regering de hervorming voor te leggen aan de Nationale Bank om de gevolgen ervan te onderzoeken, onder meer voor de financiën van de staat.De hervorming zorgt ervoor dat het nominale tarief van 33 procent naar 25 procent verminderd wordt. Om dit budgettair neutraal te doen worden een reeks aftrekken beperkt, zoals die voor de notionele intrestaftrek. De Nationale Bank benadrukt het belang van een hervorming van het Belgische fiscale systeem, waarop de Europese Unie heeft aangedrongen. 'De Nationale Bank wijst meermaals op economische noodzaak hervorming en steunt de gekozen beleidsrichting (lager tarief, behoud van beperkte stimuli zoals onderzoek en ontwikkeling)', reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt op de studie. 'De Nationale Bank ziet in de diverse maatregelen plussen en minnen (qua kostprijs of ontvangsten), maar globaal gezien zitten de financieringsmaatregelen stevig in het zadel. De finale beoordeling is positief en zet het licht op groen om door te gaan met deze ambitieuze hervorming', klinkt het.