Zo waren er in 2017 3.933 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk of ruim vier keer meer dan de 864 in 2012. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Philippe Muyters.

Maand na maand dalen de werkloosheidscijfers in Vlaanderen. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is nu zelfs voor het eerst sinds 2012 gedaald tot minder dan 200.000. Maar Ronse vindt dat Vlaanderen niet op haar lauweren mag rusten en dat ook de werkzaamheidsgraad (72 procent in Vlaanderen) verder omhoog moet.

Naast de werkzoekenden kunnen daarbij ook de inactieven - zoals mensen met een leefloon en langdurig zieken - een rol spelen, meent Ronse. Ook zij moeten zoveel mogelijk richting werk gestuurd worden.

Er bestaan ook een aantal instrumenten om die doelgroepen aan de slag te krijgen. Zo bestaat er sinds 2012 een afsprakenkader om langdurig zieken te begeleiden in hun traject naar werk. Volgens Ronse werpt de versterkte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten (o.a. VDAB, RIZIV en ziekenfondsen) zijn vruchten af. 'In 2012 waren 864 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk, in 2016 reeds 1.689 en in 2017 werden er 3.933 trajecten naar werk afgesloten. Een explosieve stijging dus', zegt Ronse.

En ook het nieuwe systeem van de Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor leefloongerechtigden blijkt een succes. Dat systeem werd ingevoerd in 2017 om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor leefloners te verkleinen. Het gaat om een traject van twee jaar. Na één jaar blijkt dat er in totaal 6.359 trajecten zijn opgestart.

Daarbij zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. Zo is Antwerpen met straatlengten voorsprong de leider met 2.376 trajecten. Nummer twee, Gent, volgt op ruime afstand met 341 trajecten.

Zo waren er in 2017 3.933 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk of ruim vier keer meer dan de 864 in 2012. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Philippe Muyters.Maand na maand dalen de werkloosheidscijfers in Vlaanderen. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is nu zelfs voor het eerst sinds 2012 gedaald tot minder dan 200.000. Maar Ronse vindt dat Vlaanderen niet op haar lauweren mag rusten en dat ook de werkzaamheidsgraad (72 procent in Vlaanderen) verder omhoog moet. Naast de werkzoekenden kunnen daarbij ook de inactieven - zoals mensen met een leefloon en langdurig zieken - een rol spelen, meent Ronse. Ook zij moeten zoveel mogelijk richting werk gestuurd worden. Er bestaan ook een aantal instrumenten om die doelgroepen aan de slag te krijgen. Zo bestaat er sinds 2012 een afsprakenkader om langdurig zieken te begeleiden in hun traject naar werk. Volgens Ronse werpt de versterkte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten (o.a. VDAB, RIZIV en ziekenfondsen) zijn vruchten af. 'In 2012 waren 864 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk, in 2016 reeds 1.689 en in 2017 werden er 3.933 trajecten naar werk afgesloten. Een explosieve stijging dus', zegt Ronse. En ook het nieuwe systeem van de Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor leefloongerechtigden blijkt een succes. Dat systeem werd ingevoerd in 2017 om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor leefloners te verkleinen. Het gaat om een traject van twee jaar. Na één jaar blijkt dat er in totaal 6.359 trajecten zijn opgestart. Daarbij zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. Zo is Antwerpen met straatlengten voorsprong de leider met 2.376 trajecten. Nummer twee, Gent, volgt op ruime afstand met 341 trajecten.