De uitslag van de provincieraadsverkiezingen verdient meer aandacht. Op dat bestuursniveau, iets verder weg van de kerktoren, duikt de politieke polarisatie op die de voorbije jaren ook elders in Europa en de wereld al wortel schoot.
...