'Het werk van de afgelopen maanden is enorm geweest en de financieringsoperaties zijn goed verlopen', aldus de minister.

Op 28 mei voerde Wallonië de grootste financiële operatie uit haar geschiedenis uit met de uitgifte van de twee leningen op 5 en 20 jaar met een totale waarde van twee miljard euro. In 2020 werd al 4 miljard euro opgehaald om te kunnen beantwoorden aan de dringende noden gelinkt aan de coronacrisis, zegt Crucke.

'Om de rating te behouden heeft Moody's zich gebaseerd op een uitgebreid reglementair en wettelijk kader, de fiscale autonomie van Wallonië, een actief beheer van de schuld, een toegang tot de markten en een 'zero-based' begrotingsbeleid dat de kwaliteit van de uitgaven van het gewest moet verbeteren', aldus de minister nog.

Hij waarschuwt wel dat Wallonië 'er alles aan moet doen om het begrotingstekort te reguleren, dat omvangrijk is en recurrent, en om de schuld onder controle te houden, die snel toeneemt'.

De volgende evaluatie van Moody's wordt voorzien in december. 'Om ons daarop voor te bereiden, moeten we hard werken aan een uitgebreide analyse van de overheidsuitgaven gelinkt aan covid-19, een kalender voor het onder controle krijgen van de schuld en voldoende toegang tot liquide middelen', besluit Crucke.

Begin juni stelde Moody's nog de de financiële vooruitzichten van de Franse gemeenschap bij van neutraal naar negatief, vanwege de verwachte hogere schuldgraad.

'Het werk van de afgelopen maanden is enorm geweest en de financieringsoperaties zijn goed verlopen', aldus de minister. Op 28 mei voerde Wallonië de grootste financiële operatie uit haar geschiedenis uit met de uitgifte van de twee leningen op 5 en 20 jaar met een totale waarde van twee miljard euro. In 2020 werd al 4 miljard euro opgehaald om te kunnen beantwoorden aan de dringende noden gelinkt aan de coronacrisis, zegt Crucke. 'Om de rating te behouden heeft Moody's zich gebaseerd op een uitgebreid reglementair en wettelijk kader, de fiscale autonomie van Wallonië, een actief beheer van de schuld, een toegang tot de markten en een 'zero-based' begrotingsbeleid dat de kwaliteit van de uitgaven van het gewest moet verbeteren', aldus de minister nog. Hij waarschuwt wel dat Wallonië 'er alles aan moet doen om het begrotingstekort te reguleren, dat omvangrijk is en recurrent, en om de schuld onder controle te houden, die snel toeneemt'. De volgende evaluatie van Moody's wordt voorzien in december. 'Om ons daarop voor te bereiden, moeten we hard werken aan een uitgebreide analyse van de overheidsuitgaven gelinkt aan covid-19, een kalender voor het onder controle krijgen van de schuld en voldoende toegang tot liquide middelen', besluit Crucke. Begin juni stelde Moody's nog de de financiële vooruitzichten van de Franse gemeenschap bij van neutraal naar negatief, vanwege de verwachte hogere schuldgraad.