De handhaving van de Belgische rating door Moody's is ingegeven door de sterke, innovatieve en welvarende economie. De kredietbeoordelaar merkt wel op dat een 'no-deal' brexit zou wegen op de Belgische economie, gezien de nauwe banden tussen beide landen. Gelet op de open Belgische economie kan een escalatie van wereldwijde handelsconflicten een impact hebben op de economische activiteiten in ons land.

Ook al blijft de Belgische schuldgraad erg hoog, toch is die schuldenberg de voorbije jaren kleiner geworden. België kan ook profiteren van de lage rentes, wat volgens Moody's ertoe zal leiden dat de schuldgraad in 2022 zal zakken tot 98,6 procent.

En ondanks de complexe staatsstructuur en de politieke onzekerheid staat België volgens Moody's institutioneel sterk. Het ratingbureau gaat ervan uit dat ook een toekomstige nieuwe federale regering hervormingen inzake pensioenen, arbeidsmarkt en competitiviteit niet zal terugdraaien.

De handhaving van de Belgische rating door Moody's is ingegeven door de sterke, innovatieve en welvarende economie. De kredietbeoordelaar merkt wel op dat een 'no-deal' brexit zou wegen op de Belgische economie, gezien de nauwe banden tussen beide landen. Gelet op de open Belgische economie kan een escalatie van wereldwijde handelsconflicten een impact hebben op de economische activiteiten in ons land. Ook al blijft de Belgische schuldgraad erg hoog, toch is die schuldenberg de voorbije jaren kleiner geworden. België kan ook profiteren van de lage rentes, wat volgens Moody's ertoe zal leiden dat de schuldgraad in 2022 zal zakken tot 98,6 procent. En ondanks de complexe staatsstructuur en de politieke onzekerheid staat België volgens Moody's institutioneel sterk. Het ratingbureau gaat ervan uit dat ook een toekomstige nieuwe federale regering hervormingen inzake pensioenen, arbeidsmarkt en competitiviteit niet zal terugdraaien.