De sociale partners hebben een eensgezind advies goedgekeurd over het mobiliteitsbudget. In hun voorstel zullen werkgevers een mobiliteitsbudget kunnen aanbieden aan werknemers die beschikken over een bedrijfswagen. Werknemers die vrijwillig ingaan op het voorstel kunnen met het mobiliteitsbudget aan de slag en hun firmawagen inruilen voor alternatieve vervoersvormen. Zo kunnen werknemers ervoor kiezen heel hun mobiliteitsbudget te spenderen aan meer duurzame modi zoals een bedrijfsfiets en/of openbaar vervoer.
...

De sociale partners hebben een eensgezind advies goedgekeurd over het mobiliteitsbudget. In hun voorstel zullen werkgevers een mobiliteitsbudget kunnen aanbieden aan werknemers die beschikken over een bedrijfswagen. Werknemers die vrijwillig ingaan op het voorstel kunnen met het mobiliteitsbudget aan de slag en hun firmawagen inruilen voor alternatieve vervoersvormen. Zo kunnen werknemers ervoor kiezen heel hun mobiliteitsbudget te spenderen aan meer duurzame modi zoals een bedrijfsfiets en/of openbaar vervoer. Het unanieme voorstel van de sociale partners voorziet ook in de mogelijkheid dat werknemers opteren voor een goedkopere bedrijfswagen in combinatie met alternatieven. Het saldo dat aan het einde van het jaar overblijft, kan cash op de rekening van de werknemer worden gestort. Hoe dat restbedrag fiscaal en parafiscaal zal worden aangepakt, is nog niet duidelijk. Volgens het VBO kan dat saldo netto worden uitbetaald "indien er een inspanning is gebeurd voor mobiliteit." Volgens de liberale vakbond ACLVB gaan de sociale partners akkoord om de parafiscale behandeling van het restbedrag zwaarder te belasten dan de bedrijfswagens, maar lichter dan het loon.Met dit gemeenschappelijke advies verhogen de sociale partners de druk op de regering-Michel om de 'cash for cars'-piste te verlaten. Alleen de liberale partijen lijken nog te ijveren voor het inruilen van bedrijfswagens voor nettoloon. CD&V en N-VA zien het mobiliteitsbudget als een instrument om werknemers uit hun salariswagen te halen en hen te laten kiezen voor meer duurzame alternatieven.Of dat doel met het voorstel van de sociale partners bereikt zal worden, is nog maar de vraag. Het sympathiek klinkende mobiliteitsbudget wordt naar voren geschoven als een alternatief voor de vermaledijde bedrijfswagen. Maar de salariswagen is al een fiscaalvriendelijk alternatief voor de zeer hoge loonkosten in dit land. Werknemers worden in België betaald in auto's, tankkaarten, bedrijfsfietsen, maaltijdcheques en ander leuks omdat loon uitbetalen in harde cash fiscaal en parafiscaal peperduur is. In plaats van heel die verloningskoterij verder te vertimmeren, moet er gewerkt worden aan een strakke nieuwbouw. Velen vrezen dat het voorstel voor het mobiliteitsbudget van de sociale partners een maat voor niets wordt. Hoeveel werknemers zullen hun bedrijfswagen inruilen voor een ingewikkeld mobiliteitsbudget dat niet vrij te besteden is? Het voorstel zoals het nu voorligt, is niet aantrekkelijk genoeg om positieve mobiliteitseffecten, minder wagens in de file dus, te genereren. Ook de bedrijven staan niet te springen om aan de slag te gaan met complexe concepten zoals restbudgetten. Het advies van de sociale partners pleit terecht voor administratieve eenvoud. Laten we daar eens echt werk van maken, van een helder en betaalbaar fiscaal systeem dat de behoefte aan spitstechnologie met bedrijfswagens en mobiliteitsbudgetten overbodig maakt.