Het Raadgevend Comité voor de Pensioensector, dat 40 organisaties van gepensioneerden groepeert, trekt aan de alarmbel: het wettelijke pensioen (de eerste pijler) van de Belg is te laag. Een Belg met een gemiddeld loon kan netto rekenen op een pensioen van 63 procent van zijn gemiddelde loopbaaninkomen.

Het comité wil dat percentage optrekken tot 75 procent van het gemiddelde beroepsinkomen van de 25 beste loopbaanjaren. Die hogere pensioenenuitkeringen zouden onder andere worden gefinancierd door de middelen die vrijkomen bij het schrappen van de fiscale voordelen voor pensioensparen via het bedrijf of de sector (de tweede pijler) of het individuele pensioensparen (derde pijler). Slechts 60 procent van de Belgen doen aan pensioensparen en het zijn vooral hogere inkomens en bedienden die in het stelsel stappen. Een systeem dat enkel tegemoet komt aan een kleine groep wordt beter afgeschaft, vindt het Comité.

Bovendien waarschuwt het Comité voor de risico's die verbonden zijn aan pensioensparen: een nieuwe beurscrisis kan de pensioenreserves waarvan de kapitalen onlangs zijn afgenomen, nog verder aantasten.

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, vindt dat het Raadgevend Comité kort door de bocht gaat. "Vergeet niet dat er aan elke pensioenpijler risico's verbonden zijn", zegt hij. "Ook aan de wettelijke pensioenen. Daar heb je geen beleggingsrisico maar een politiek risico. Je hoeft maar te kijken naar het budgettaire beleid van een land. Dat kan ook een hypotheek leggen op de betaalbaarheid van de wettelijke pensioenen. De burger is afhankelijk van de vooruitziendheid van politici om ook in de toekomst nog in pensioenen te voorzien. In België ziet de situatie er niet rooskleurig uit met een overheid die op te grote voet heeft geleefd."

Van de Cloot wijst ook op de demografische risico's die bij elk pensioenstelsel een rol spelen. In de pensioenanalyse die Itinera onlangs uitbracht stelt hij dat "de pensionering van de babyboomers een extra probleem voor het repartitiestelsel veroorzaakt. Maar evenzeer kan deze demografische verschuiving een massale opvraging van kapitaal veroorzaken, wat de rendementen op de financiële markten kan ondermijnen. Wie pensioenrechten opbouwt, spreidt dus best de risico's en daarom is een mix van wettelijke en aanvullende pensioenen aangewezen."

A.M.

Het Raadgevend Comité voor de Pensioensector, dat 40 organisaties van gepensioneerden groepeert, trekt aan de alarmbel: het wettelijke pensioen (de eerste pijler) van de Belg is te laag. Een Belg met een gemiddeld loon kan netto rekenen op een pensioen van 63 procent van zijn gemiddelde loopbaaninkomen. Het comité wil dat percentage optrekken tot 75 procent van het gemiddelde beroepsinkomen van de 25 beste loopbaanjaren. Die hogere pensioenenuitkeringen zouden onder andere worden gefinancierd door de middelen die vrijkomen bij het schrappen van de fiscale voordelen voor pensioensparen via het bedrijf of de sector (de tweede pijler) of het individuele pensioensparen (derde pijler). Slechts 60 procent van de Belgen doen aan pensioensparen en het zijn vooral hogere inkomens en bedienden die in het stelsel stappen. Een systeem dat enkel tegemoet komt aan een kleine groep wordt beter afgeschaft, vindt het Comité. Bovendien waarschuwt het Comité voor de risico's die verbonden zijn aan pensioensparen: een nieuwe beurscrisis kan de pensioenreserves waarvan de kapitalen onlangs zijn afgenomen, nog verder aantasten. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, vindt dat het Raadgevend Comité kort door de bocht gaat. "Vergeet niet dat er aan elke pensioenpijler risico's verbonden zijn", zegt hij. "Ook aan de wettelijke pensioenen. Daar heb je geen beleggingsrisico maar een politiek risico. Je hoeft maar te kijken naar het budgettaire beleid van een land. Dat kan ook een hypotheek leggen op de betaalbaarheid van de wettelijke pensioenen. De burger is afhankelijk van de vooruitziendheid van politici om ook in de toekomst nog in pensioenen te voorzien. In België ziet de situatie er niet rooskleurig uit met een overheid die op te grote voet heeft geleefd." Van de Cloot wijst ook op de demografische risico's die bij elk pensioenstelsel een rol spelen. In de pensioenanalyse die Itinera onlangs uitbracht stelt hij dat "de pensionering van de babyboomers een extra probleem voor het repartitiestelsel veroorzaakt. Maar evenzeer kan deze demografische verschuiving een massale opvraging van kapitaal veroorzaken, wat de rendementen op de financiële markten kan ondermijnen. Wie pensioenrechten opbouwt, spreidt dus best de risico's en daarom is een mix van wettelijke en aanvullende pensioenen aangewezen." A.M.