Volgende week staat een nieuwe ontmoeting tussen het kernkabinet en de Groep van Tien op de agenda. Daar zal de regering formeel aankondigen dat ze het akkoord tussen de sociale partners volledig zal honoreren.

Parallel daarmee besliste de ploeg-Michel nog iets extra vrij te maken voor de laagste lonen. De ingreep moet voorkomen dat de verdeling van de welvaartsenveloppe een werkloosheidsval veroorzaakt. Daarom zal de regering de 127 miljoen euro die was ingecalculeerd als sociale correctie op de indexsprong 'pro rata temporis' injecteren om de fiscale werkbonus voor de laagste lonen te heroriënteren, legt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uit.

Er komt dit jaar immers geen indexsprong, dus hoeft de 127 miljoen euro daarvoor niet te worden gebruikt. (Belga/BO)

'De regering wil prioritair werk maken van jobcreatie en werken lonend maken. Voor wie dit ondanks alle inspanningen niet lukt, of voor wie wegens omstandigheden niet kan werken, voorzien we een degelijk sociaal vangnet, met inbegrip van een uitkering die we verhogen in de richting van de Europese armoedegrens.De regering schaart zich hiermee achter het sociaal akkoord.' (Johan Van Overveldt)

Volgende week staat een nieuwe ontmoeting tussen het kernkabinet en de Groep van Tien op de agenda. Daar zal de regering formeel aankondigen dat ze het akkoord tussen de sociale partners volledig zal honoreren. Parallel daarmee besliste de ploeg-Michel nog iets extra vrij te maken voor de laagste lonen. De ingreep moet voorkomen dat de verdeling van de welvaartsenveloppe een werkloosheidsval veroorzaakt. Daarom zal de regering de 127 miljoen euro die was ingecalculeerd als sociale correctie op de indexsprong 'pro rata temporis' injecteren om de fiscale werkbonus voor de laagste lonen te heroriënteren, legt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uit. Er komt dit jaar immers geen indexsprong, dus hoeft de 127 miljoen euro daarvoor niet te worden gebruikt. (Belga/BO)