Vincent Van Quickenborne verdedigt de beslissing van de regering om de energieprijzen vanaf 1 april tot het einde van het jaar te bevriezen en zo de inflatie in België af te remmen.

"Er is te weinig transparantie in de energieprijsberekening", zegt vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "De gasprijs is vaak nog gekoppeld aan de olieprijs, hoewel dat twee aparte wereldmarkten geworden zijn. In Nederland is die koppeling er niet meer. De periode van prijsbevriezing willen we gebruiken om een transparante prijsvorming te organiseren en structurele maatregelen te nemen. We pakken bijvoorbeeld de productiestructuur van de elektriciteitsmarkt aan. Een goede marktwerking is daar bijna onmogelijk omdat de nucleaire capaciteit grotendeels in handen is van één speler, GDF Suez. De regering zal daarom GDF Suez verplichten om via een veiling nucleaire capaciteit ter beschikking te stellen aan de concurrentie. Op die manier blazen we het nucleaire monopolie op, en zal een betere marktwerking leiden tot lagere elektriciteitsprijzen voor de consument. We beseffen dat GDF Suez alle middelen in de strijd zal werpen om deze maatregel te voorkomen. Maar ik verwijs naar een citaat van Adam Smith: "monopoly is a great enemy to good management."

In een interview met Trends blikt de minister van pensioenen ook terug op de eerste 100 dagen van de regering Di Rupo. "Ik heb in Verhofstadt II, Leterme I, Van Rompuy I en Leterme II gezeten, en geen enkele regering heeft zoveel werk verzet in honderd dagen als deze. We werken grondig, diepgaand en snel", benadrukt Van Quickenborne.

U hebt net een begrotingscontrole afgerond. Echt veel applaus was er niet te horen.

Van Quickenborne: "Enkel rokers en grote beleggers zouden de inspanningen bij de jongste begrotingscontrole echt voelen. Dat klopt niet. Wie de besparingen het meest voelt, is de overheid zelf. De federale overheid beleeft haar grootste afslankingskuur in jaren. Het aantal federale ambtenaren is in vier jaar tijd met 10.000 verminderd. We bewijzen dat we met minder meer kunnen doen. Deze vermageringskuur wordt echter nauwelijks gevolgd door de deelstaten of de lokale overheden. Slechts 20 procent van de ruim 800.000 ambtenaren werkt op het federale niveau."

Was het een hard gevecht op de begrotingscontrole, bijvoorbeeld om te vermijden dat er een vermogenskadaster zou komen?

Van Quickenborne: "Hard discussiëren is eigen aan coalities. Voor de liberalen was het een probleem dat ook de kleine spaarder, die minder dan 20.000 euro aan roerende inkomsten per jaar heeft, 25 in plaats van 21 procent zou moeten betalen. Mensen zouden dat geld dan anderhalf jaar later kunnen terugvorderen van de belastingen. Dat kwam neer op een soort van renteloze lening aan de overheid. Bovendien speculeerde men erop dat mensen zouden vergeten het te veel betaalde geld terug te vragen. Niet echt netjes."

Veel mensen zeggen dat ze 25 procent willen betalen, maar anoniem willen blijven met hun vermogen. Dat geeft toch een signaal naar de politiek dat men bevreesd is voor een vermogenskadaster. Van Quickenborne: "De vrees voor een vermogenskadaster is ongegrond. Wij zijn tegen een vermogenskadaster en dat zal er ook niet komen zolang wij in de regering zitten. Open Vld geeft die garantie. Intussen overleggen we met de banken hoe we de hogere roerende voorheffing het best kunnen organiseren." (A.M./D.K.)

Een uitgebreid interview met Vincent Van Quickenborne leest èu donderdag in Trends.

Vincent Van Quickenborne verdedigt de beslissing van de regering om de energieprijzen vanaf 1 april tot het einde van het jaar te bevriezen en zo de inflatie in België af te remmen. "Er is te weinig transparantie in de energieprijsberekening", zegt vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "De gasprijs is vaak nog gekoppeld aan de olieprijs, hoewel dat twee aparte wereldmarkten geworden zijn. In Nederland is die koppeling er niet meer. De periode van prijsbevriezing willen we gebruiken om een transparante prijsvorming te organiseren en structurele maatregelen te nemen. We pakken bijvoorbeeld de productiestructuur van de elektriciteitsmarkt aan. Een goede marktwerking is daar bijna onmogelijk omdat de nucleaire capaciteit grotendeels in handen is van één speler, GDF Suez. De regering zal daarom GDF Suez verplichten om via een veiling nucleaire capaciteit ter beschikking te stellen aan de concurrentie. Op die manier blazen we het nucleaire monopolie op, en zal een betere marktwerking leiden tot lagere elektriciteitsprijzen voor de consument. We beseffen dat GDF Suez alle middelen in de strijd zal werpen om deze maatregel te voorkomen. Maar ik verwijs naar een citaat van Adam Smith: "monopoly is a great enemy to good management." In een interview met Trends blikt de minister van pensioenen ook terug op de eerste 100 dagen van de regering Di Rupo. "Ik heb in Verhofstadt II, Leterme I, Van Rompuy I en Leterme II gezeten, en geen enkele regering heeft zoveel werk verzet in honderd dagen als deze. We werken grondig, diepgaand en snel", benadrukt Van Quickenborne. U hebt net een begrotingscontrole afgerond. Echt veel applaus was er niet te horen. Van Quickenborne: "Enkel rokers en grote beleggers zouden de inspanningen bij de jongste begrotingscontrole echt voelen. Dat klopt niet. Wie de besparingen het meest voelt, is de overheid zelf. De federale overheid beleeft haar grootste afslankingskuur in jaren. Het aantal federale ambtenaren is in vier jaar tijd met 10.000 verminderd. We bewijzen dat we met minder meer kunnen doen. Deze vermageringskuur wordt echter nauwelijks gevolgd door de deelstaten of de lokale overheden. Slechts 20 procent van de ruim 800.000 ambtenaren werkt op het federale niveau." Was het een hard gevecht op de begrotingscontrole, bijvoorbeeld om te vermijden dat er een vermogenskadaster zou komen? Van Quickenborne: "Hard discussiëren is eigen aan coalities. Voor de liberalen was het een probleem dat ook de kleine spaarder, die minder dan 20.000 euro aan roerende inkomsten per jaar heeft, 25 in plaats van 21 procent zou moeten betalen. Mensen zouden dat geld dan anderhalf jaar later kunnen terugvorderen van de belastingen. Dat kwam neer op een soort van renteloze lening aan de overheid. Bovendien speculeerde men erop dat mensen zouden vergeten het te veel betaalde geld terug te vragen. Niet echt netjes." Veel mensen zeggen dat ze 25 procent willen betalen, maar anoniem willen blijven met hun vermogen. Dat geeft toch een signaal naar de politiek dat men bevreesd is voor een vermogenskadaster. Van Quickenborne: "De vrees voor een vermogenskadaster is ongegrond. Wij zijn tegen een vermogenskadaster en dat zal er ook niet komen zolang wij in de regering zitten. Open Vld geeft die garantie. Intussen overleggen we met de banken hoe we de hogere roerende voorheffing het best kunnen organiseren." (A.M./D.K.) Een uitgebreid interview met Vincent Van Quickenborne leest èu donderdag in Trends.