Uw uitspraak dat je niet moet snoeien als het vriest, is door Belgische politici gretig opgepikt om het crisisbeleid in ons land te verdedigen.

MARIEKE BLOM. "Mijn rapport ging vooral over het beleid in Nederland op het dieptepunt van de crisis. Er zijn toen heel veel hervormingen doorgevoerd en tegelijk is er op korte termijn stevig gesnoeid. Er zijn keuzes gemaakt in Nederland. Daar zijn voor- en nadelen aan. (Voorzichtig) België heeft ook zijn keuzes gemaakt. Die zullen ook hun gevolgen hebben."
...

MARIEKE BLOM. "Mijn rapport ging vooral over het beleid in Nederland op het dieptepunt van de crisis. Er zijn toen heel veel hervormingen doorgevoerd en tegelijk is er op korte termijn stevig gesnoeid. Er zijn keuzes gemaakt in Nederland. Daar zijn voor- en nadelen aan. (Voorzichtig) België heeft ook zijn keuzes gemaakt. Die zullen ook hun gevolgen hebben."BLOM. "Het is vooral een kwestie van timing. De consensus onder economen groeit dat als je ingrijpt op het dieptepunt van de crisis, je de pijn meer voelt. De mensen zitten op hun tandvlees en maken zich veel zorgen. Elke nieuwe maatregel die dan verder aan het vertrouwen knaagt, komt veel harder aan. Nederland heeft voor 40 miljard euro maatregelen genomen, maar de staatshuishouding is maar met 22 miljard verbeterd. We hebben dus een hoge prijs betaald om de schatkist op orde te krijgen."BLOM. "Als econoom kan ik enkel signaleren dat een strikt besparingsbeleid als antwoord op een diepe crisis niet zonder kosten komt, zeker niet als je tegelijk ook diepgaande hervormingen doorvoert. Het voordeel kan wel zijn dat er een groter draagvlak bestaat voor bepaalde maatregelen als het slecht gaat. Het is aan de politiek om die afweging te maken."BLOM. "Het herstel in Nederland loopt drie jaar achter op de ons omringende landen. Sommige economen vrezen dat die achterstand blijvend is. Ik denk wel dat er een inhaalbeweging komt. Dit en de komende twee jaar verwachten we telkens 1,5 tot 2 procent groei. Dat is een vrij lekker tempo in een wereld waar lagere groei normaal is."Nederland onderscheidt zich vooral in positieve zin met zijn langetermijnvisie. Door de voorbije jaren sterk in te grijpen in de zorg- en pensioenkosten zijn we bijvoorbeeld veel beter voorbereid op de vergrijzing dan andere landen. Onze uitgangspositie voor de toekomst is goed: de uitgaven zijn onder controle, het groeipotentieel is toegenomen, de infrastructuur is top en Nederland zit in de kopgroep op het gebied van innovatie."