Het plan van Milquet, dat sinds januari 2010 van kracht is, geeft een aanzienlijke lastenverlaging aan bedrijven die een job bieden aan werklozen uit drie doelgroepen (lager geschoolde jongeren, personen die tussen één en twee jaar stempelen en 50-plussers).

56 procent van de aangeworven werklozen komt uit Wallonië. De Vlamingen zijn goed voor ruim een derde van de aanwervingen. Vooral Brussel hinkt echter achterop. Amper 8 procent van de win-winjobs gaat naar Brusselaars.Het plan van Milquet, dat sinds januari 2010 van kracht is, geeft een aanzienlijke lastenverlaging aan bedrijven die een job bieden aan werklozen uit drie doelgroepen (lager geschoolde jongeren, personen die tussen één en twee jaar stempelen en 50-plussers). 56 procent van de aangeworven werklozen komt uit Wallonië. De Vlamingen zijn goed voor ruim een derde van de aanwervingen. Vooral Brussel hinkt echter achterop. Amper 8 procent van de win-winjobs gaat naar Brusselaars.