De plenaire Kamer heeft in mei het licht op groen gezet voor de aanpassing aan de pensioenen van de mijnwerkers, die hadden vastgesteld dat ze jarenlang te weinig pensioen kregen uitbetaald. Oorspronkelijk wilden de indieners van het wetsvoorstel 30 jaar teruggaan bij de herberekening, maar in de finale tekst geldt de retroactiviteit voor 10 jaar. V

olgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine krijgen bijna 8.000 gepensioneerde mijnwerkers door het voorstel zowat 25.000 euro, wat een kost van meer dan 200 miljoen euro zou betekenen. 'We zijn akkoord gegaan om de retroactiviteit terug te brengen van 30 jaar tot minimaal 10 jaar, onder de enige voorwaarde dat het bedrag van de overige 20 jaar besteed zou worden in de zorg. Dit item hebben we trouwens nog sterk benadrukt tijdens een gesprek op het kabinet van de eerste minister', klinkt het. 'Zij heeft woord gehouden en dat siert haar. Hiervoor verdient de eerste minister een originele mijnlamp van de ondergrondse mijnwerkers.'

De ex-mijnwerkers zijn fier om hun steentje te kunnen bijdragen. 'Wij zijn verheugd dat de regering onder leiding van de eerste minister de beslissing genomen heeft om kapitaal vrij te maken voor de zorgverleners, al de mensen die hun leven geriskeerd hebben om covid-19 te overwinnen', gaat het verder. 'De structurele en blijvende maatregelen zullen leiden tot een belangrijke netto loonsverhoging.'

De plenaire Kamer heeft in mei het licht op groen gezet voor de aanpassing aan de pensioenen van de mijnwerkers, die hadden vastgesteld dat ze jarenlang te weinig pensioen kregen uitbetaald. Oorspronkelijk wilden de indieners van het wetsvoorstel 30 jaar teruggaan bij de herberekening, maar in de finale tekst geldt de retroactiviteit voor 10 jaar. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine krijgen bijna 8.000 gepensioneerde mijnwerkers door het voorstel zowat 25.000 euro, wat een kost van meer dan 200 miljoen euro zou betekenen. 'We zijn akkoord gegaan om de retroactiviteit terug te brengen van 30 jaar tot minimaal 10 jaar, onder de enige voorwaarde dat het bedrag van de overige 20 jaar besteed zou worden in de zorg. Dit item hebben we trouwens nog sterk benadrukt tijdens een gesprek op het kabinet van de eerste minister', klinkt het. 'Zij heeft woord gehouden en dat siert haar. Hiervoor verdient de eerste minister een originele mijnlamp van de ondergrondse mijnwerkers.' De ex-mijnwerkers zijn fier om hun steentje te kunnen bijdragen. 'Wij zijn verheugd dat de regering onder leiding van de eerste minister de beslissing genomen heeft om kapitaal vrij te maken voor de zorgverleners, al de mensen die hun leven geriskeerd hebben om covid-19 te overwinnen', gaat het verder. 'De structurele en blijvende maatregelen zullen leiden tot een belangrijke netto loonsverhoging.'