"Ik heb een grote machteloosheid gevoeld in de periode waarin het ACW zo verguisd werd na het Dexia-debacle. Het was schrijnend hoe al die sociale organisaties onder de koepel mee door het slijk werden gehaald." Mieke Van Hecke ervoer in die periode een gebrek aan solidariteit tussen de verschillende machtige organisaties met de koepel ACW, de Christelijke Mutualiteiten en de christelijke vakbond.

"Die hebben gezegd dat ACW de fouten op zich moest nemen omdat ze niet door hen werden gemaakt. Ik had een discours van verbondenheid en sociale bevlogenheid willen horen. Maar neen, men heeft aan zelfbehoud gedaan, zodat het hen geen leden zou kosten. Dat vind ik heel jammer," zegt Van Hecke.

Van Hecke blijft ook met vragen zitten over de nieuwe structuur, die het ACW op poten zet. Volgende week zaterdag wordt de nieuwe VZW boven de doopvont gehouden, en er komt een nieuwe naam. ACW is dan geen koepelorganisatie meer, maar een horizontaal netwerk met 11 organisaties en 4 partnerorganisaties.

"Mijn organisatie (het Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs) blijft een koepel, waarbij er dus bevoegdheid wordt overgedragen aan de koepel. Deze neemt beslissingen met gezag, die door de leden zullen gevolgd en uitgevoerd worden. Ik vrees dat de genetwerkte structuur van het ACW ervoor zal zorgen dat de verschillende organisaties te los van elkaar komen te staan. Dat de verbondenheid verdwijnt."

Z-Talk Goossens, vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z. of via deze link

"Ik heb een grote machteloosheid gevoeld in de periode waarin het ACW zo verguisd werd na het Dexia-debacle. Het was schrijnend hoe al die sociale organisaties onder de koepel mee door het slijk werden gehaald." Mieke Van Hecke ervoer in die periode een gebrek aan solidariteit tussen de verschillende machtige organisaties met de koepel ACW, de Christelijke Mutualiteiten en de christelijke vakbond. "Die hebben gezegd dat ACW de fouten op zich moest nemen omdat ze niet door hen werden gemaakt. Ik had een discours van verbondenheid en sociale bevlogenheid willen horen. Maar neen, men heeft aan zelfbehoud gedaan, zodat het hen geen leden zou kosten. Dat vind ik heel jammer," zegt Van Hecke. Van Hecke blijft ook met vragen zitten over de nieuwe structuur, die het ACW op poten zet. Volgende week zaterdag wordt de nieuwe VZW boven de doopvont gehouden, en er komt een nieuwe naam. ACW is dan geen koepelorganisatie meer, maar een horizontaal netwerk met 11 organisaties en 4 partnerorganisaties. "Mijn organisatie (het Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs) blijft een koepel, waarbij er dus bevoegdheid wordt overgedragen aan de koepel. Deze neemt beslissingen met gezag, die door de leden zullen gevolgd en uitgevoerd worden. Ik vrees dat de genetwerkte structuur van het ACW ervoor zal zorgen dat de verschillende organisaties te los van elkaar komen te staan. Dat de verbondenheid verdwijnt." Z-Talk Goossens, vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z. of via deze link