Na afloop van een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, herinnerde de eerste minister aan de beslissing die enkele maanden geleden tijdens de begrotingscontrole werd genomen. "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is", aldus Michel.

Eerder op de dag raakte bekend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in zijn nieuw voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, niet meer spreekt over de invoering van een meerwaardebelasting en hogere roerende voorheffing op dividenden. De minister wil het belastingtarief voor bedrijven tegen 2020 verlagen naar 20 procent.

Meer jobcreatie

Premier Michel meent dat een lagere vennootschapsbelasting positief zou zijn voor de versterking van de jobcreatie en ook een vereenvoudiging en meer juridische zekerheid voor de bedrijven, in het bijzonder de kmo's, zou kunnen teweegbrengen. Zonder op concrete cijfers in te gaan, merkt de premier wel op dat moet worden bekeken wat financieel mogelijk is. "Men moet realistisch blijven", luidt het.

Hij herinnert eraan dat bij de vorige begrotingscontrole de minister van Financiën een mandaat heeft gekregen om een voorstel uit te werken "in een neutraal budgettair kader". "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is".

Kris Peeters, minister van Werk uitte eerder vandaag al zijn bezorgdheden over de geplande hervormingen binnen de vennootschapsbelasting. Net zoals de premier benadrukt de minister dat de vennootschapsbelasting in een neutraal budgettair kader moet gebeuren.

Hij heeft eveneens kritiek op de manier van werken van de N-VA-minister, die in een eerdere nota sprak van een meerwaardebelasting en een verhoging van de roerende voorheffing om de verlaging deels te compenseren, maar die elementen schrapte in de definitieve nota die hij neerlegde. Dat zei Peeters woensdag in De Ochtend (Radio 1).

Verbreden belastbaar basis

"Men maakt de bedrijven onnodig onrustig en opent discussies die niet publiek gevoerd moeten worden"

Peeters wees erop dat de Hoge Raad voor Financiën becijferde dat de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent betekent dat de belastbare basis moet uitbreid worden met 30 miljard. "Niet evident", aldus de CD&V'er. Vooral omdat er in de definitieve nota van Van Overtveldt geen sprake meer is van een meerwaardebelasting of een verhoging van de roerende voorheffing. Dat is volgens Peeters geen goede manier van werken: "Men maakt de bedrijven onnodig onrustig en opent discussies die niet publiek gevoerd moeten worden".

Minister Peeters zei ook dat hij het resultaat van de discussie over de vennootschapsbelasting wil afwachten voor zelf met voorstellen over een rechtvaardige fiscaliteit te komen. Hij wees erop dat de regering ook nog op zoek moet naar 2,4 miljard euro voor de begroting van 2017. (Belga/NS)

Na afloop van een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, herinnerde de eerste minister aan de beslissing die enkele maanden geleden tijdens de begrotingscontrole werd genomen. "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is", aldus Michel.Eerder op de dag raakte bekend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in zijn nieuw voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, niet meer spreekt over de invoering van een meerwaardebelasting en hogere roerende voorheffing op dividenden. De minister wil het belastingtarief voor bedrijven tegen 2020 verlagen naar 20 procent. Premier Michel meent dat een lagere vennootschapsbelasting positief zou zijn voor de versterking van de jobcreatie en ook een vereenvoudiging en meer juridische zekerheid voor de bedrijven, in het bijzonder de kmo's, zou kunnen teweegbrengen. Zonder op concrete cijfers in te gaan, merkt de premier wel op dat moet worden bekeken wat financieel mogelijk is. "Men moet realistisch blijven", luidt het.Hij herinnert eraan dat bij de vorige begrotingscontrole de minister van Financiën een mandaat heeft gekregen om een voorstel uit te werken "in een neutraal budgettair kader". "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is". Kris Peeters, minister van Werk uitte eerder vandaag al zijn bezorgdheden over de geplande hervormingen binnen de vennootschapsbelasting. Net zoals de premier benadrukt de minister dat de vennootschapsbelasting in een neutraal budgettair kader moet gebeuren. Hij heeft eveneens kritiek op de manier van werken van de N-VA-minister, die in een eerdere nota sprak van een meerwaardebelasting en een verhoging van de roerende voorheffing om de verlaging deels te compenseren, maar die elementen schrapte in de definitieve nota die hij neerlegde. Dat zei Peeters woensdag in De Ochtend (Radio 1). Peeters wees erop dat de Hoge Raad voor Financiën becijferde dat de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent betekent dat de belastbare basis moet uitbreid worden met 30 miljard. "Niet evident", aldus de CD&V'er. Vooral omdat er in de definitieve nota van Van Overtveldt geen sprake meer is van een meerwaardebelasting of een verhoging van de roerende voorheffing. Dat is volgens Peeters geen goede manier van werken: "Men maakt de bedrijven onnodig onrustig en opent discussies die niet publiek gevoerd moeten worden". Minister Peeters zei ook dat hij het resultaat van de discussie over de vennootschapsbelasting wil afwachten voor zelf met voorstellen over een rechtvaardige fiscaliteit te komen. Hij wees erop dat de regering ook nog op zoek moet naar 2,4 miljard euro voor de begroting van 2017. (Belga/NS)