Tijdens het Voka-congres waarop de economische plannen van de Vlaamse werkgeversorganisatie uit de doeken werd gedaan, legde Delbaere de nadruk op de noodzaak van 2 procent economische groei:

"Ons welvaartsmodel heeft 2 procent groei nodig. Daaronder zit je met sociale afbraak. We zijn nagegaan waar we bij ongewijzigd beleid uitkomen in 2020-2030. Als je de vergrijzing wilt betalen en het overheidsapparaat wilt laten functioneren, dan kom je er niet met minder dan 2 procent groei op jaarbasis."

Een realistische doelstelling volgens Delbaere die voor het congres door Trends werd geïnterviewd. "Die groei is realistisch dankzij onze ondernemingen. Er zijn fenomenale bedrijven in Vlaanderen en in België, met sectoren waarin wij wereldkampioen zijn. Picanol en Vande Wiele zijn samen een gigant in de weefgetouwensector. Ik denk ook aan de baggergroepen DEME en De Nul, daar moet ik geen tekening bij maken. "We hebben wel degelijk een performant industrieel weefsel. Op basis van deze microgegevens hebben we bedrijven die ervoor kunnen zorgen dat we 2 procent groei halen. Maar de vraag is waarom we die doelstelling niet halen. Nochtans lag de groei in 1992 nog op 4 procent."

Wat is uw verklaring?

Delbaere: "De Belgische handelsbalans is de voorbije jaren aanzienlijk verslechterd. Van een overschot van 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar een deficit van 2 procent. De werkgeversorganisaties hebben al herhaaldelijk gewezen op de oorzaken van die evolutie. De hoge loonkosten en het gebrek aan competitiviteit van de ondernemingen, waardoor we marktaandeel verliezen en dus exportkansen niet voldoende kunnen benutten.
"Maar er is meer dan alleen die handelsbalans. Als je ziet hoeveel bedrijven er in alle stilte voor kiezen om in het buitenland te investeren en het zwaartepunt van hun activiteit verschuiven, dan maak ik mij zorgen. Dat wijst op een gebrek aan vertrouwen bij ondernemers tegenover de politiek."

U komt met voorstellen die de groei moet aanzwengelen en op termijn 165.000 jobs kan creëren. Hoe?

Delbaere: "We krijgen nu een legislatuur van vijf jaar. Als je een pact afsluit tussen de overheid, de bedrijven en de burgers kan je knopen doorhakken. Je legt een vierjarenplan voor - want de laatste twaalf maanden voor de verkiezingen wordt er campagne gevoerd - waarbij je elk jaar een kwart of 25 procent van het plan uitvoert. Om te beginnen moet het overheidsbeslag van 54 naar 50 procent. En best naar 48 procent. Voka stelt voor om de uitgaven van elke overheid nominaal slechts met 1 procent per jaar te laten groeien."

En lagere lasten op arbeid?

Delbaere: "Absoluut. Vandaar dat wij pleiten voor een werkbonus die neerkomt op een vermindering van de werknemersbijdrage van 15 procent. Daarmee geef je een sterke koopkrachtinjectie aan de lage lonen zodat het voordeliger wordt om te werken. Dat is meteen een lastenverlaging van 2,3 miljard euro. Daarnaast pleiten we voor een vermindering van de werkgeversbijdragen met 25 procent. Voeg daar een loonbevriezing van een jaar aan toe en je halveert de loonkostenhandicap. Dat is een operatie van 7,7 miljard euro. Voorts pleiten we voor een tarief in de vennootschapsbelasting van 20 procent: een besparing van 2 miljard. In totaal komt de lastenverlaging uit op 12 miljard euro. Zoals ik al zei, kan je die maatregelen over vier jaar spreiden. Maar je hebt al een deel van de weg afgelegd door het aankondigingseffect. Het geeft bedrijven vertrouwen om te investeren."

Onderschrijft Voka de pleidooien van de OESO en de Europese Commissie om meer de nadruk te leggen op consumptiebelastingen? Een tax shift naar hogere btw?

Delbaere: "Het Belgische systeem is er een met een btw-tarief aan 21 procent met tal van uitzonderingen. Laat ons die stroomlijnen in een internationale benchmark."

Tijdens het Voka-congres waarop de economische plannen van de Vlaamse werkgeversorganisatie uit de doeken werd gedaan, legde Delbaere de nadruk op de noodzaak van 2 procent economische groei: "Ons welvaartsmodel heeft 2 procent groei nodig. Daaronder zit je met sociale afbraak. We zijn nagegaan waar we bij ongewijzigd beleid uitkomen in 2020-2030. Als je de vergrijzing wilt betalen en het overheidsapparaat wilt laten functioneren, dan kom je er niet met minder dan 2 procent groei op jaarbasis." Een realistische doelstelling volgens Delbaere die voor het congres door Trends werd geïnterviewd. "Die groei is realistisch dankzij onze ondernemingen. Er zijn fenomenale bedrijven in Vlaanderen en in België, met sectoren waarin wij wereldkampioen zijn. Picanol en Vande Wiele zijn samen een gigant in de weefgetouwensector. Ik denk ook aan de baggergroepen DEME en De Nul, daar moet ik geen tekening bij maken. "We hebben wel degelijk een performant industrieel weefsel. Op basis van deze microgegevens hebben we bedrijven die ervoor kunnen zorgen dat we 2 procent groei halen. Maar de vraag is waarom we die doelstelling niet halen. Nochtans lag de groei in 1992 nog op 4 procent." Wat is uw verklaring?Delbaere: "De Belgische handelsbalans is de voorbije jaren aanzienlijk verslechterd. Van een overschot van 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar een deficit van 2 procent. De werkgeversorganisaties hebben al herhaaldelijk gewezen op de oorzaken van die evolutie. De hoge loonkosten en het gebrek aan competitiviteit van de ondernemingen, waardoor we marktaandeel verliezen en dus exportkansen niet voldoende kunnen benutten. "Maar er is meer dan alleen die handelsbalans. Als je ziet hoeveel bedrijven er in alle stilte voor kiezen om in het buitenland te investeren en het zwaartepunt van hun activiteit verschuiven, dan maak ik mij zorgen. Dat wijst op een gebrek aan vertrouwen bij ondernemers tegenover de politiek." U komt met voorstellen die de groei moet aanzwengelen en op termijn 165.000 jobs kan creëren. Hoe?Delbaere: "We krijgen nu een legislatuur van vijf jaar. Als je een pact afsluit tussen de overheid, de bedrijven en de burgers kan je knopen doorhakken. Je legt een vierjarenplan voor - want de laatste twaalf maanden voor de verkiezingen wordt er campagne gevoerd - waarbij je elk jaar een kwart of 25 procent van het plan uitvoert. Om te beginnen moet het overheidsbeslag van 54 naar 50 procent. En best naar 48 procent. Voka stelt voor om de uitgaven van elke overheid nominaal slechts met 1 procent per jaar te laten groeien."En lagere lasten op arbeid?Delbaere: "Absoluut. Vandaar dat wij pleiten voor een werkbonus die neerkomt op een vermindering van de werknemersbijdrage van 15 procent. Daarmee geef je een sterke koopkrachtinjectie aan de lage lonen zodat het voordeliger wordt om te werken. Dat is meteen een lastenverlaging van 2,3 miljard euro. Daarnaast pleiten we voor een vermindering van de werkgeversbijdragen met 25 procent. Voeg daar een loonbevriezing van een jaar aan toe en je halveert de loonkostenhandicap. Dat is een operatie van 7,7 miljard euro. Voorts pleiten we voor een tarief in de vennootschapsbelasting van 20 procent: een besparing van 2 miljard. In totaal komt de lastenverlaging uit op 12 miljard euro. Zoals ik al zei, kan je die maatregelen over vier jaar spreiden. Maar je hebt al een deel van de weg afgelegd door het aankondigingseffect. Het geeft bedrijven vertrouwen om te investeren." Onderschrijft Voka de pleidooien van de OESO en de Europese Commissie om meer de nadruk te leggen op consumptiebelastingen? Een tax shift naar hogere btw?Delbaere: "Het Belgische systeem is er een met een btw-tarief aan 21 procent met tal van uitzonderingen. Laat ons die stroomlijnen in een internationale benchmark."