De sociale partners en de federale regering proberen een lijst van zware beroepen op te stellen. Wie zo'n beroep uitoefent, zou vroeger kunnen stoppen met werken dan de minimale vervroegde pensioenleeftijd van 62 jaar (63 jaar in 2019). Maar zo'n lijst opstellen lijkt een onmogelijke opdracht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) eind 2015 de lijst bekend zou maken. We zullen al blij mogen zijn als hij daar dit jaar in slaagt.

Probleem is dat zowat elke sector bij de minister van Pensioenen lobbyt om op de lijst te komen. Waardoor uiteindelijk zowat alle beroepen 'zwaar' zijn.

Met vervroegd pensioen? 'Regering en sociale partners kunnen de mosterd halen in Oostenrijk'

Een andere aanpak kan perspectieven openen. De regering en de sociale partners kunnen de mosterd halen in Oostenrijk. Daar is al lang geen sprake meer van zware beroepen, wel van 'zwaar werk'. Dat zijn fysiek en mentaal belastende taken. Om hun mensen langer aan het werk te houden, kunnen werkgevers beslissen hen aan het einde van hun loopbaan dat soort werk te laten doen. Een politieagent kan zich dan beperken tot bureauwerk of opleidingen geven in plaats van op patrouille te gaan. Een bouwvakker moet geen werk meer uitvoeren in open lucht.

De focus op 'zwaar werk' in plaats van op 'zware beroepen' zou ook een einde maken aan de discussie of de verschillende vormen van vervroegd pensioen onder de 62 jaar - nu onder andere mogelijk voor politieagenten, militairen en piloten in de burgerluchtvaart - moeten uitgebreid worden. De meeste werknemers kunnen zeker tot hun 62ste werken als ze de laatste jaren van hun loopbaan geen zware arbeid meer moeten verricht.

Zo'n keuze is noodzakelijk, want ondanks de pensioenhervormingen is de reële uittredeleeftijd nog altijd maar 59,5 jaar. Strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen en brugpensioen doen die op middellange termijn met hooguit een jaar stijgen.

De sociale partners en de federale regering proberen een lijst van zware beroepen op te stellen. Wie zo'n beroep uitoefent, zou vroeger kunnen stoppen met werken dan de minimale vervroegde pensioenleeftijd van 62 jaar (63 jaar in 2019). Maar zo'n lijst opstellen lijkt een onmogelijke opdracht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) eind 2015 de lijst bekend zou maken. We zullen al blij mogen zijn als hij daar dit jaar in slaagt.Probleem is dat zowat elke sector bij de minister van Pensioenen lobbyt om op de lijst te komen. Waardoor uiteindelijk zowat alle beroepen 'zwaar' zijn.Een andere aanpak kan perspectieven openen. De regering en de sociale partners kunnen de mosterd halen in Oostenrijk. Daar is al lang geen sprake meer van zware beroepen, wel van 'zwaar werk'. Dat zijn fysiek en mentaal belastende taken. Om hun mensen langer aan het werk te houden, kunnen werkgevers beslissen hen aan het einde van hun loopbaan dat soort werk te laten doen. Een politieagent kan zich dan beperken tot bureauwerk of opleidingen geven in plaats van op patrouille te gaan. Een bouwvakker moet geen werk meer uitvoeren in open lucht. De focus op 'zwaar werk' in plaats van op 'zware beroepen' zou ook een einde maken aan de discussie of de verschillende vormen van vervroegd pensioen onder de 62 jaar - nu onder andere mogelijk voor politieagenten, militairen en piloten in de burgerluchtvaart - moeten uitgebreid worden. De meeste werknemers kunnen zeker tot hun 62ste werken als ze de laatste jaren van hun loopbaan geen zware arbeid meer moeten verricht. Zo'n keuze is noodzakelijk, want ondanks de pensioenhervormingen is de reële uittredeleeftijd nog altijd maar 59,5 jaar. Strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen en brugpensioen doen die op middellange termijn met hooguit een jaar stijgen.