Re-integratietrajecten bestaan nu al vijf jaar, maar het aantal langdurig zieken blijft toenemen. Tegen eind dit jaar zullen er meer dan een half miljoen langdurig zieken zijn.

"Wij begeleiden als sector voor preventie op het werk meer dan 30.000 trajecten", zegt Gretel Schrijvers, directrice van Mensura. "In één op de twee gevallen zijn die succesvol. Als we vroeger ingrijpen, kan dat beter. Nu worden we pas na vier maanden gevraagd om zo'n traject op te starten, terwijl de kans op slagen al na enkele maanden fors daalt."

Mensura stelt daarom voor al na vier weken afwezigheid een eerste contact met de arbeidsarts te verplichten. "Dan kunnen we bekijken of het een probleem van psychische aard is, of eerder een fysiek probleem, waarbij we sneller kunnen bekijken of er aanpassingen aan de werkplek mogelijk zijn."

Mensura pleit voorts voor een betere informatie-uitwisseling tussen behandelende artsen, ziekenfondsen en arbeidsartsen.

"Bovendien vragen we toegang tot het eHealth-platform, zodat we ons werk beter geïnformeerd kunnen doen", legt Schrijvers uit. Nu hebben we daar geen toegang toe, omdat we geen therapeutische relatie met de werknemer hebben. Wij blijven daarbij uiteraard gebonden aan het medische geheim."

Al dat extra werk, terwijl er al een tekort is aan arbeidsartsen? "Dat is een bijkomende reden om ons takenpakket te herzien", zegt Schrijvers. "Als bedrijfsverpleegkundigen de routinetaken overnemen, komt er tijd vrij om aan integratietrajecten te besteden."

Re-integratietrajecten bestaan nu al vijf jaar, maar het aantal langdurig zieken blijft toenemen. Tegen eind dit jaar zullen er meer dan een half miljoen langdurig zieken zijn. "Wij begeleiden als sector voor preventie op het werk meer dan 30.000 trajecten", zegt Gretel Schrijvers, directrice van Mensura. "In één op de twee gevallen zijn die succesvol. Als we vroeger ingrijpen, kan dat beter. Nu worden we pas na vier maanden gevraagd om zo'n traject op te starten, terwijl de kans op slagen al na enkele maanden fors daalt." Mensura stelt daarom voor al na vier weken afwezigheid een eerste contact met de arbeidsarts te verplichten. "Dan kunnen we bekijken of het een probleem van psychische aard is, of eerder een fysiek probleem, waarbij we sneller kunnen bekijken of er aanpassingen aan de werkplek mogelijk zijn." Mensura pleit voorts voor een betere informatie-uitwisseling tussen behandelende artsen, ziekenfondsen en arbeidsartsen. "Bovendien vragen we toegang tot het eHealth-platform, zodat we ons werk beter geïnformeerd kunnen doen", legt Schrijvers uit. Nu hebben we daar geen toegang toe, omdat we geen therapeutische relatie met de werknemer hebben. Wij blijven daarbij uiteraard gebonden aan het medische geheim." Al dat extra werk, terwijl er al een tekort is aan arbeidsartsen? "Dat is een bijkomende reden om ons takenpakket te herzien", zegt Schrijvers. "Als bedrijfsverpleegkundigen de routinetaken overnemen, komt er tijd vrij om aan integratietrajecten te besteden."