Het was een beslissing van de regering-Di Rupo: de inschakelingsuitkering, de vroegere wachtuitkering voor afgestudeerden, werd beperkt tot een periode van drie jaar. De bedoeling van de maatregel was werklozen aan te sporen actief op zoek te gaan naar een nieuwe job.

De maatregel werd ingevoerd in 2012 en laat nu zijn effect voelen. Meer dan 23.000 werklozen krijgen de melding dat ze vanaf deze maand geen inschakelingsuitkering meer krijgen. Ze hebben niet of onvoldoende gewerkt (twaalf maanden aan een stuk) om recht te hebben op een gewone werkloosheidsuitkering. De meerderheid van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen wonen in Wallonië. PS-voorzitter Elio Di Rupo benadrukte vorige week op de Franstalige radio- en tv-zenders dan ook dat de maatregel volgens hem een vergissing was. Hij wordt daarin gesteund door de socialistische vakbond ABVV die ervoor waarschuwt dat voor de arbeidsmarkt een generatie jongeren verloren dreigt te gaan en in de bijstand terechtkomt.

Meerderheid verliezers inschakelingsuitkering is ouder dan 25 jaar

Maar op het verhaal van Elio Di Rupo en het ABVV zit heel wat ruis. In de groep van mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen zitten weinig jonge werklozen. Van de 23.000 zijn er ongeveer 6500 jonger dan 25 jaar. De rest zijn mensen ouder dan 25 jaar die een inschakelingsuitkering krijgen, maar al jaren, of zelfs tientallen jaren, niet of onvoldoende hebben gewerkt. Di Rupo en het ABVV verdedigen dertig-, veertig- en zelfs vijftigjarigen die een uitkering genieten, terwijl ze amper of geen sociale bijdragen hebben betaald. Enkele jaren geleden raakte bekend dat er in Wallonië nog zo'n 700 vijftigplussers waren die een dergelijke uitkering genoten en nog geen dag van hun leven hadden gewerkt.

Zeggen dat het hier om een probleem van jongerenwerkloosheid gaat, is dus fout. Dat er nu plots mensen een uitkering verliezen is het gevolg van een jarenlang gebrekkig activeringsbeleid, zeker in Wallonië en Brussel.

Meer duiding hierover leest u vanavond in het verhaal van de dag in The Daily Trends

Het was een beslissing van de regering-Di Rupo: de inschakelingsuitkering, de vroegere wachtuitkering voor afgestudeerden, werd beperkt tot een periode van drie jaar. De bedoeling van de maatregel was werklozen aan te sporen actief op zoek te gaan naar een nieuwe job.De maatregel werd ingevoerd in 2012 en laat nu zijn effect voelen. Meer dan 23.000 werklozen krijgen de melding dat ze vanaf deze maand geen inschakelingsuitkering meer krijgen. Ze hebben niet of onvoldoende gewerkt (twaalf maanden aan een stuk) om recht te hebben op een gewone werkloosheidsuitkering. De meerderheid van de mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen wonen in Wallonië. PS-voorzitter Elio Di Rupo benadrukte vorige week op de Franstalige radio- en tv-zenders dan ook dat de maatregel volgens hem een vergissing was. Hij wordt daarin gesteund door de socialistische vakbond ABVV die ervoor waarschuwt dat voor de arbeidsmarkt een generatie jongeren verloren dreigt te gaan en in de bijstand terechtkomt.Maar op het verhaal van Elio Di Rupo en het ABVV zit heel wat ruis. In de groep van mensen die hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen zitten weinig jonge werklozen. Van de 23.000 zijn er ongeveer 6500 jonger dan 25 jaar. De rest zijn mensen ouder dan 25 jaar die een inschakelingsuitkering krijgen, maar al jaren, of zelfs tientallen jaren, niet of onvoldoende hebben gewerkt. Di Rupo en het ABVV verdedigen dertig-, veertig- en zelfs vijftigjarigen die een uitkering genieten, terwijl ze amper of geen sociale bijdragen hebben betaald. Enkele jaren geleden raakte bekend dat er in Wallonië nog zo'n 700 vijftigplussers waren die een dergelijke uitkering genoten en nog geen dag van hun leven hadden gewerkt. Zeggen dat het hier om een probleem van jongerenwerkloosheid gaat, is dus fout. Dat er nu plots mensen een uitkering verliezen is het gevolg van een jarenlang gebrekkig activeringsbeleid, zeker in Wallonië en Brussel.