"Welke voorstellen doet u ten persoonlijken titel en hoe ver staat het met de eigenlijke aanpassing van het plan?", wierp MR-fractievoorzitter Daniel Bacquelaine op. Een uithaal die sp.a'er Hans Bonte deed besluiten dat "het ballonnetje van Milquet nog niet helemaal omhoog is, of het wordt al afgeschoten door MR". Ook PS, CD&V en Open Vld zien haar werkstuk als niet meer dan "een kladversie".

Desalniettemin maakte Milquet zich sterk dat de regering snel tot een akkoord zal komen. "Wanneer er geen camera's in de buurt zijn, klinkt het immers heel wat genuanceerder", stelde ze. Volgens haar moesten de parlementsleden net blij zijn met haar transparantie vooraf.

Van haar 15 voorstellen kregen er 11 al groen licht op niveau van de leidend ambtenaren bij de RVA en de gewestelijke diensten. Zo wordt de begeleidingssrol en de autonomie van de gewestelijke diensten (VDAB, Forem en Actiris) uitgebreid. Voorts wil ze voor werklozen die "ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt" specifieke begeleiding voorzien, activeringsplannen voor bepaalde deeltijds werkenden afschaffen en de uitkeringen voor werkzoekenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn niet langer door de RVA laten betalen.

Daarnaast legde Milquet de regering ook vier bijkomende pistes voor waardoor meer rekening zou worden gehouden met de gevolgen van de crisis. Ze worden momenteel besproken, maar ook deze punten stellen de controle en de sancties nergens ter discussie, benadrukte ze.

Toch klonk bij leden van oppositie én meerderheid heel wat kritiek. Zo vreest Maggie De Block (Open Vld) dat er in de aanloop naar een federaal akkoord nog heel wat aanpassingen zullen gebeuren. Ook CD&V'er Stefaan Vercamer vroeg zich af of alles "wel is doorgepraat, zowel met de gewesten als binnen de regering".

Meer concreet vinden verschillende partijen dat de minister van Werk met haar versoepelingen een fout signaal uitstuurt. "In tijden van crisis moet je net meer gaan activeren, motiveren en begeleiden", stelde onder meer Bonte. Die vreest ook voor bijkomende problemen door de specifieke regeling voor mensen die door sociale of psychische problemen "ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt". Een uitsluiting die ook vijftigplussers staat te wachten, vrezen ze bij Ecolo. Waarop Milquet benadrukte dat ze zelf eveneens wil vermijden dat er nieuwe subcategoriën zouden ontstaan.

"Welke voorstellen doet u ten persoonlijken titel en hoe ver staat het met de eigenlijke aanpassing van het plan?", wierp MR-fractievoorzitter Daniel Bacquelaine op. Een uithaal die sp.a'er Hans Bonte deed besluiten dat "het ballonnetje van Milquet nog niet helemaal omhoog is, of het wordt al afgeschoten door MR". Ook PS, CD&V en Open Vld zien haar werkstuk als niet meer dan "een kladversie". Desalniettemin maakte Milquet zich sterk dat de regering snel tot een akkoord zal komen. "Wanneer er geen camera's in de buurt zijn, klinkt het immers heel wat genuanceerder", stelde ze. Volgens haar moesten de parlementsleden net blij zijn met haar transparantie vooraf. Van haar 15 voorstellen kregen er 11 al groen licht op niveau van de leidend ambtenaren bij de RVA en de gewestelijke diensten. Zo wordt de begeleidingssrol en de autonomie van de gewestelijke diensten (VDAB, Forem en Actiris) uitgebreid. Voorts wil ze voor werklozen die "ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt" specifieke begeleiding voorzien, activeringsplannen voor bepaalde deeltijds werkenden afschaffen en de uitkeringen voor werkzoekenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn niet langer door de RVA laten betalen. Daarnaast legde Milquet de regering ook vier bijkomende pistes voor waardoor meer rekening zou worden gehouden met de gevolgen van de crisis. Ze worden momenteel besproken, maar ook deze punten stellen de controle en de sancties nergens ter discussie, benadrukte ze. Toch klonk bij leden van oppositie én meerderheid heel wat kritiek. Zo vreest Maggie De Block (Open Vld) dat er in de aanloop naar een federaal akkoord nog heel wat aanpassingen zullen gebeuren. Ook CD&V'er Stefaan Vercamer vroeg zich af of alles "wel is doorgepraat, zowel met de gewesten als binnen de regering". Meer concreet vinden verschillende partijen dat de minister van Werk met haar versoepelingen een fout signaal uitstuurt. "In tijden van crisis moet je net meer gaan activeren, motiveren en begeleiden", stelde onder meer Bonte. Die vreest ook voor bijkomende problemen door de specifieke regeling voor mensen die door sociale of psychische problemen "ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt". Een uitsluiting die ook vijftigplussers staat te wachten, vrezen ze bij Ecolo. Waarop Milquet benadrukte dat ze zelf eveneens wil vermijden dat er nieuwe subcategoriën zouden ontstaan.