Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. In het schooljaar 2015-2016 behaalden 9 op de 10 leerlingen een diploma (61.707 jongeren). In datzelfde jaar verlieten 7.167 leerlingen de schoolbanken zonder diploma.

Dit betekent dat 10,4 procent vroegtijdig de schoolbanken verliet zonder kwalificatie om hoger onderwijs te starten of kansrijk naar de arbeidsmarkt te stappen. In het schooljaar 2014-2015 was dit 9,7 procent. In het schooljaar 2009-2010, toen het eerste rapport verscheen, bedroeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters nog 12 procent.

De economie doet het goed, maar het aantrekken van de arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde. Ook jongeren die nog geen diploma hebben, komen sneller in verleiding om voor de arbeidsmarkt te kiezen.

Zeker in provincies waar het aantal werkzoekenden per vacature sterk daalde, zoals Limburg of Oost-Vlaanderen en er een grote kans op werk is, steeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De stijging is met 1,5 procentpunt het sterkst in Limburg, terwijl Vlaams-Brabant de enige provincie is waar er geen stijging is. Niet toevallig aangezien Limburg de grootste toename in arbeidskrapte kent, terwijl Vlaams-Brabant de kleinste verandering kent.

Duurzaam werk

De grootste groep vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) (53,9 procent). Anders geformuleerd: de kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt meer dan 20 keer zo hoog in het dbso dan in het aso waar slechts 2,5 procent zonder diploma de school verlaat. In het tso verlaat 7,1 procent vroegtijdig het school. In het kunstsecundair onderwijs (kso) en het beroepssecundair onderwijs (bso) bedragen die percentages respectievelijk 12,8 en 15,5 procent.

'De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren zonder diploma. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden', vindt minister van Onderwijs Hilde Crevits. Elke jongere verdient voor haar een goede opleiding met het oog op de toekomst.

Ze verwijst naar recente hervormingen zoals het nieuwe duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en de versterkte leerlingenbegeleiding. 'We zetten met deze vernieuwingen sterk in op het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Zo biedt duaal leren jongeren én werkgevers alle kansen om in te zetten op leren op de werkvloer', verwijst Crevits naar het ontwerpdecreet dat donderdag in commissie werd goedgekeurd

Sinds dit schooljaar deelt het onderwijs de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters met VDAB zodat geen enkele jongere tussen de mazen van het net glipt. Zij die geen werk vinden, worden zo actief begeleid in hun zoektocht naar een job of opleiding.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. In het schooljaar 2015-2016 behaalden 9 op de 10 leerlingen een diploma (61.707 jongeren). In datzelfde jaar verlieten 7.167 leerlingen de schoolbanken zonder diploma.Dit betekent dat 10,4 procent vroegtijdig de schoolbanken verliet zonder kwalificatie om hoger onderwijs te starten of kansrijk naar de arbeidsmarkt te stappen. In het schooljaar 2014-2015 was dit 9,7 procent. In het schooljaar 2009-2010, toen het eerste rapport verscheen, bedroeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters nog 12 procent. De economie doet het goed, maar het aantrekken van de arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde. Ook jongeren die nog geen diploma hebben, komen sneller in verleiding om voor de arbeidsmarkt te kiezen.Zeker in provincies waar het aantal werkzoekenden per vacature sterk daalde, zoals Limburg of Oost-Vlaanderen en er een grote kans op werk is, steeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De stijging is met 1,5 procentpunt het sterkst in Limburg, terwijl Vlaams-Brabant de enige provincie is waar er geen stijging is. Niet toevallig aangezien Limburg de grootste toename in arbeidskrapte kent, terwijl Vlaams-Brabant de kleinste verandering kent. De grootste groep vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) (53,9 procent). Anders geformuleerd: de kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt meer dan 20 keer zo hoog in het dbso dan in het aso waar slechts 2,5 procent zonder diploma de school verlaat. In het tso verlaat 7,1 procent vroegtijdig het school. In het kunstsecundair onderwijs (kso) en het beroepssecundair onderwijs (bso) bedragen die percentages respectievelijk 12,8 en 15,5 procent.'De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren zonder diploma. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden', vindt minister van Onderwijs Hilde Crevits. Elke jongere verdient voor haar een goede opleiding met het oog op de toekomst.Ze verwijst naar recente hervormingen zoals het nieuwe duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en de versterkte leerlingenbegeleiding. 'We zetten met deze vernieuwingen sterk in op het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Zo biedt duaal leren jongeren én werkgevers alle kansen om in te zetten op leren op de werkvloer', verwijst Crevits naar het ontwerpdecreet dat donderdag in commissie werd goedgekeurd Sinds dit schooljaar deelt het onderwijs de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters met VDAB zodat geen enkele jongere tussen de mazen van het net glipt. Zij die geen werk vinden, worden zo actief begeleid in hun zoektocht naar een job of opleiding.