Sinds 1 december 2015 kan iedereen die minstens viervijfde werkt, onbeperkt bijverdienen in de horeca met behulp van de zogenaamde flexi-jobs. Op het loon zijn geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 25 procent. Tegelijkertijd bouwen de flexi-jobbers wel sociale rechten op.

Meer dan 15.000 flexi-jobs

Intussen zijn er 15.568 flexi-jobbers aan de slag in de horeca bij 4.623 unieke werkgevers. Vooral horecazaken tot 4 personeelsleden maken gebruik van het systeem. Uit cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten (USS) blijkt ook dat de gemiddelde flexi-jobber zo'n 6 uur per week werkt en 67 euro netto bijverdient.

"De vlotte start van de flexi-jobs toont aan dat het systeem eenvoudig en flexibel is. Vooral voor de horeca is dat belangrijk, gezien de grote uitdagingen in een arbeidsintensieve sector met veel nood aan flexibiliteit", reageert staatssecretaris De Backer. "Bovendien tonen de eerste cijfers aan dat de flexi-jobs bovenop de vaste tewerkstelling in de sector komen".

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er op maandbasis 112.523 vaste personeelsleden (voltijds en deeltijds) aan de slag in de horeca, tegenover 5.297 flexi-jobbers. (Belga/NS)

Sinds 1 december 2015 kan iedereen die minstens viervijfde werkt, onbeperkt bijverdienen in de horeca met behulp van de zogenaamde flexi-jobs. Op het loon zijn geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 25 procent. Tegelijkertijd bouwen de flexi-jobbers wel sociale rechten op. Intussen zijn er 15.568 flexi-jobbers aan de slag in de horeca bij 4.623 unieke werkgevers. Vooral horecazaken tot 4 personeelsleden maken gebruik van het systeem. Uit cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten (USS) blijkt ook dat de gemiddelde flexi-jobber zo'n 6 uur per week werkt en 67 euro netto bijverdient."De vlotte start van de flexi-jobs toont aan dat het systeem eenvoudig en flexibel is. Vooral voor de horeca is dat belangrijk, gezien de grote uitdagingen in een arbeidsintensieve sector met veel nood aan flexibiliteit", reageert staatssecretaris De Backer. "Bovendien tonen de eerste cijfers aan dat de flexi-jobs bovenop de vaste tewerkstelling in de sector komen". In het eerste kwartaal van dit jaar waren er op maandbasis 112.523 vaste personeelsleden (voltijds en deeltijds) aan de slag in de horeca, tegenover 5.297 flexi-jobbers. (Belga/NS)