Er waren ijkingstoetsen voor 22 opleidingen. Die voor burgerlijk ingenieur, diergeneeskunde en ingenieur-architect zijn al een aantal jaar verplicht. Voor het eerst vond er ook een verplichte ijkingstoets voor industriële ingenieurs plaats. Opvallend was de forse stijging (+46 procent) van het aantal deelnemers bij de industriële ingenieurs. Bij de burgerlijke ingenieurs en in de diergeneeskunde lag het aantal deelnemers juist lager.

Van de deelnemers slaagde ruim de helft op de ijkingstoets. De overgrote meerderheid (89 procent) beheerst de minimale basiswiskunde, voor het onderdeel standaardwiskunde slaagde slechts 38 procent. Ook bij de kandidaten burgerlijk ingenieursstudenten geven de resultaten aan dat de gevorderde wiskundige kennis nog bij veel toekomstige studenten versterkt kan worden.

Niet bindend

Hoewel deelname aan een ijkingstoets verplicht is voor sommige opleidingen, is het resultaat niet bindend en mag elke deelnemer zich sowieso inschrijven. Studenten kunnen hun kennis bijspijkeren alvorens het academiejaar te beginnen. De Vlaamse universiteiten bieden ondersteuning met zomercursussen, onlinemodules en individuele feedbackgesprekken. Op 13 augustus volgt er een tweede sessie ijkingstoetsen.

Er waren ijkingstoetsen voor 22 opleidingen. Die voor burgerlijk ingenieur, diergeneeskunde en ingenieur-architect zijn al een aantal jaar verplicht. Voor het eerst vond er ook een verplichte ijkingstoets voor industriële ingenieurs plaats. Opvallend was de forse stijging (+46 procent) van het aantal deelnemers bij de industriële ingenieurs. Bij de burgerlijke ingenieurs en in de diergeneeskunde lag het aantal deelnemers juist lager.Van de deelnemers slaagde ruim de helft op de ijkingstoets. De overgrote meerderheid (89 procent) beheerst de minimale basiswiskunde, voor het onderdeel standaardwiskunde slaagde slechts 38 procent. Ook bij de kandidaten burgerlijk ingenieursstudenten geven de resultaten aan dat de gevorderde wiskundige kennis nog bij veel toekomstige studenten versterkt kan worden.Hoewel deelname aan een ijkingstoets verplicht is voor sommige opleidingen, is het resultaat niet bindend en mag elke deelnemer zich sowieso inschrijven. Studenten kunnen hun kennis bijspijkeren alvorens het academiejaar te beginnen. De Vlaamse universiteiten bieden ondersteuning met zomercursussen, onlinemodules en individuele feedbackgesprekken. Op 13 augustus volgt er een tweede sessie ijkingstoetsen.